KIỆN TOÀN CHỨC DANH CHỦ TỊCH HỘI NÔNG DÂN

Lượt xem: 94

Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Công Thức- Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; cùng đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy và các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh khóa VIII.

Hội nghị đã tiến hành các bước bầu bổ sung Ủy viên BCH, Ủy viên Ban Thường vụ, bầu chức danh Chủ tịch Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang. Với tổng số đại biểu có mặt và tham gia bầu cử là 24 đồng chí, kết quả đồng chí Bùi Thế Chung – Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Bí thư Đảng đoàn Hội Nông dân tỉnh đã được 24/24 phiếu bầu vào Ban Chấp hành, 25/25 phiếu bầu vào Ban Thường vụ và 25/25 phiếu bầu trúng cử giữ chức Chủ tịch Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang khóa VIII, nhiệm kỳ 2013-2018.

Đồng chí Nguyễn Công Thức- Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng đồng chí Bùi Thế Chung được bầu giữ chức vụ chủ tịch Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2013-2018

Phát biểu sau khi được bầu vào Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Chủ tịch Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh, đồng chí Bùi Thế Chung bày tỏ lời cảm ơn khi được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tin tưởng, giao trọng trách, nhiệm vụ mới và các đồng chí ủy viên ban chấp hành đã tín nhiệm, bầu giữ chức Chủ tịch Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh. Đồng chí hứa trong thời gian tới sẽ cùng ban chấp hành, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018-2023 theo đúng quy định của Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam. Đồng thời cùng với tập thể ban chấp hành tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng hội vững mạnh, khẳng định vai trò trung tâm, nòng cốt trong các phong trào nông dân và xây dựng nông thôn mới./.

Ban Tổ chức – Kiểm tra