Chủ tịch Hội NDVN Thào Xuân Sùng: Cần mở rộng đối tượng kết nạp hội viên

Lượt xem: 100

Phát huy vai trò của Hội

Tại buổi làm việc, báo cáo với Đoàn kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Đinh Viết Hồng, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án 61 tỉnh đã thông tin những nét cơ bản về tình hình phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng của địa phương trong thời gian qua. Về kết quả thực hiện Kết luận số 61 của Ban Bí thư (KL 61) và Quyết định số 673 của Thủ tướng Chính phủ (QĐ 673), ông Đinh Viết Hồng cho biết, trong thời gian qua, Ban Chỉ đạo 61 đã quan tâm chỉ đạo, Hội ND tỉnh Nghệ An đã chủ động cùng với các sở, ngành ký kết và triển khai hiệu quả các chương trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội và xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Tính đến nay, nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND) do Hội ND tỉnh trực tiếp quản lý có số dư đạt 40,65 tỷ đồng. Trong đó, nguồn T.Ư ủy thác là 16,7 tỷ đồng, nguồn ngân sách tỉnh cấp bổ sung 23 tỷ đồng… Quỹ HTND đã tập trung đầu tư xây dựng được 274 mô hình sản xuất kịnh doanh theo hướng liên kết với hơn 5.000 hộ hội viên nông dân tham gia.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Đắc Vinh- Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An cho rằng thực chất của Đề án 61 là phát huy vai trò vị trí của Hội ND trong các phong trào của nông dân. Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An thời gian qua đánh giá cao của các cấp Hội ND trong việc chủ động tham mưu, phối hợp thực hiện hiệu quả Đề án 61. Tại buổi làm việc, Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An đề nghị T.Ư Hội NDVN quan tâm bố trí kinh phí xây dựng Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân…

Thúc đẩy phong trào thi đua

Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch Thào Xuân Sùng đánh giá, công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện KL 61.

Sáng 22.11, Đoàn kiểm tra do đồng chí Thào Xuân Sùng làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Thường vụ Huyện ủy huyện Thanh Chương, Đảng ủy xã Đồng Văn về việc thực hiện Kết luận số 61 của Ban Bí thư và Quyết định số 673 của Thủ tướng Chính phủ.

của Ban Bí thư và và QĐ 673 của tỉnh Nghệ An trong những năm qua là toàn diện, hiệu quả thể hiện ở việc xây dựng các chương trình, dự án cụ thể trong quá trình phối hợp giữa Hội ND với chính quyền, các ngành, nhất là ở nội dung xây dựng, phát triển Quỹ HTND; dạy nghề cho nông dân, hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế nông nghiệp, ngành nghề nông thôn…

Đồng chí Thào Xuân Sùng đề nghị Nghệ An cần quan tâm tiếp tục rà soát, xác định rõ cơ cấu ngành nông nghiệp của từng tiểu vùng, từng huyện, xã cụ thể; tập trung xây dựng thế hệ hội viên, nông dân mới, trong điều kiện ứng dụng công nghệ cao vào nông nghiệp; mở rộng các đối tượng kết nạp hội viên Hội ND trong tầng lớp trí thức, nhà khoa học, các doanh nghiệp, trường đại học để làm nhiệm vụ cầu nối dạy nghề, chuyển giao tiến bộ KHKT, công nghệ cho nông dân…

Nguồn: Dân Việt