HỘI NÔNG DÂN THÀNH PHỐ TỔ CHỨC TẬP HUẤN NGIỆP VỤ CÔNG TÁC HỘI NĂM 2019

Lượt xem: 88

Quang cảnh hội nghị tập huấn

Tại hội nghị tập huấn, học viên được học tập quán triệt các nội dung cơ bản như: Hướng dẫn thi hành Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2018-2023; công tác tổ chức cán bộ và các hoạt động đối với hội nông dân ở cơ sở; các nội dung về dịch vụ hỗ trợ nông dân.

Qua lớp tập huấn đã trang bị cho học viên những kiến thức, kỹ năng cơ bản trong thực hiện nghiệp vụ công tác hội; đồng thời trao đổi, học tập kinh nghiệm lẫn nhau, từng bước phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của mình, đóng góp vào việc xây dựng tổ chức Hội ngày một vững mạnh và thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội hội nông dân các cấp nhiệm kỳ 2018 – 2023.

HND thành phố Bắc Giang