Tập huấn nâng cao kiến thức pháp luật an toàn giao thông cho hơn 400 hội viên, nông dân

Lượt xem: 103

Tại các lớp tập huấn, các học viên được truyền đạt những kiến thức cơ bản về an toàn giao thông trong đó tập trung vào các nội dung chính như: chủ trương của đảng, chính sách của Nhà nước, của tỉnh về bảo đảm trật tự an toàn giao thông; Luật giao thông đường bộ; vai trò của Hội Nông dân các cấp trong tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, nông dân chấp hành tốt pháp luật an toàn giao thông; văn hóa giao thông, kỹ năng tham gia giao thông an toàn, các hình thức tuyên truyền giao thông, giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông …

Hình ảnh lớp tập huấn tại Liên Chung – Tân Yên

Thông qua các lớp tập huấn nhằm nâng cao kiến thức pháp luật và tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật an toàn giao thông tới các hội viên nông dân, góp phần nâng cao ý thức người dân trong việc chấp hành luật an toàn giao thông, nhằm kiềm chế và giảm các vụ tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

Phùng Vị