10 hoạt động nổi bật, sáng tạo trong công tác Hội và phong trào nông dân năm 2019

Lượt xem: 144

Thực hiện kế hoạch chỉ đạo của Hội Nông dân Việt Nam, các cấp Hội Nông dân tỉnh đã tổ chức hội nghị nghiên cứu, quán triệt, học tập nghị quyết đại hội đại biểu Hội Nông dân các cấp; triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam, nhiệm kỳ 2018-2023; hướng dẫn thi hành Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam khóa VII đến ban chấp hành, cán bộ, công chức, viên chức, lao động và Hội Nông dân các huyện, thành phố; đồng thời chỉ đạo các huyện, thành Hội xây dựng kế hoạch tổ chức hội nghị nghiên cứu, quán triệt, học tập nghị quyết đến cán bộ, hội viên nông dân.

Hội Nông dân tỉnh ban hành kế hoạch, hướng dẫn các huyện, thành Hội và các cơ sở Hội thành lập ủy ban kiểm tra. Kết quả, Hội Nông dân tỉnh đã thành lập Ủy ban kiểm tra gồm 7 đồng chí; 100% Hội Nông dân các huyện, thành phố; các cơ sở Hội thành lập ủy ban kiểm tra bảo đảm cơ cấu, thành phần theo quy định.

2- Tổ chức 02 hội thi: “Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang đồng hành cùng Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn” và “Câu lạc bộ Nông dân với internet”

Năm 2019, Hội Nông dân tỉnh chủ trì phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh tổ chức Hội thi “Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang đồng hành cùng Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn” cấp cụm xã, cấp huyện và cấp tỉnh với 217 đội thi tham gia; phối hợp Viettel Bắc Giang tổ chức Hội thi “Câu lạc bộ Nông dân với internet” cấp tỉnh năm 2019 với 06 đội đại diện cho 19 câu lạc bộ nông dân với internet tham dự. Các hội thi là sân chơi bổ ích cho đội ngũ cán bộ, hội viên nông dân được giao lưu, học tập, chia sẻ kinh nghiệm trong thực hiện nhiệm vụ công tác hội và tìm hiểu các chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn; cổ vũ, khích lệ phong trào học tập, lao động, giải trí lành mạnh, sự sáng tạo của hội viên nông dân, duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động của các CLB “Nông dân với Internet”.

3- Triển khai thực hiện Cuộc vận động ủng hộ kinh phí xây dựng “Nhà đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam” trên quần đảo Trường Sa và công đức tại Nhà tưởng niệm danh nhân Hoàng Hoa Thám tỉnh Hưng Yên; vận động xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hội viên, nông dân nghèo có hoàn cảnh khó khăn

Hưởng ứng Cuộc vận động do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phát động, Hội Nông dân tỉnh chỉ đạo triển khai cuộc vận tới các cấp Hội về mục đích, ý nghĩa của cuộc vận động; mỗi cơ sở vận động ủng hộ 100.000đ; mỗi huyện, thành phố vận động ủng hộ 300.000đ; Hội Nông dân tỉnh vận động ủng hộ 5.000.000đ. Kết quả, các cấp Hội đã vận động được 32.050.000đ nộp về Trung ương Hội.

Tổ chức phát động đợt vận động xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hội viên, nông dân nghèo trong tỉnh (thời gian ủng hộ từ tháng 9 đến trước ngày 14/10/2019; thời gian khởi công xây nhà từ 15/10/2019 đến ngày 15/11/2019), kết quả các cấp Hội đã vận động được 1.198 triệu đồng; triển khai hỗ trợ xây mới và sửa chữa 51 nhà cho hội viên nông dân nghèo trong tỉnh có hoàn cảnh khó khăn.

4- Hội Nông dân tỉnh triển khai thực hiện hoàn thành 5 nhiệm vụ trọng tâm được Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác nhận; các ban chuyên môn và Hội Nông dân các huyện, thành phố triển khai hoàn thành 41 nhiệm vụ trọng tâm và 15 chuyên đề chỉ đạo chuyên sâu:Ngay từ đầu năm, Hội Nông dân tỉnh đăng ký và được Tỉnh ủy xác nhận 5 nhiệm vụ trọng tâm. Các ban và 10 huyện thành hội đăng ký và được Thường trực Tỉnh hội xác nhận 41 nhiệm vụ trọng tâm và 15 chuyên đề chỉ đạo thực hiện năm 2019. Trong đó, tập trung vào một số lĩnh vực như: tăng cường tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị, đề án, kết luận của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và nghị quyết đại hội đại biểu Hội Nông dân các cấp; đẩy mạnh thực thiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tiến hành giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định số 217 và Quyết định 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các dự án; vận động cán bộ cơ sở, chi, tổ, hội sản xuất nông sản, thực phẩm an toàn…. Kết quả, đến nay 100% khối lượng các công việc đã hoàn thành.

5- Xây dựng và tham mưu với UBND tỉnh ký ban hành Kế hoạch số 172/KH-UBND ngày 26/7/2019 về thực hiện chương trình phối hợp “Tuyên truyền, vận động sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang”

Thực hiện Kế hoạch số 172/KH-UBND, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã chỉ đạo, vận động 100% cán bộ cơ sở, chi, tổ hội trực tiếp sản xuất, kinh doanh ký cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm. Ngày 26/11/2019, Hội Nông dân tỉnh chủ trì phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh ký kế hoạch phối hợp giữa 3 ngành về tuyên truyền, vận động sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng.

6- Tổ chức Lễ Tôn vinh sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu lần thứ II và trao giải Cuộc thi Sáng tạo kỹ thuật nhà nông lần thứ VIII năm 2019

Hội Nông dân tỉnh chủ trì phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương tổ chức Lễ Tôn vinh sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu lần thứ 2 năm 2019, tôn vinh 22 sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu của 10 huyện, thành phố (trong tổng số 38 sản phẩm được đề cử). Trao giải Cuộc thi Sáng tạo kỹ thuật nhà nông tỉnh Bắc Giang lần thứ VIII, năm 2019, có 10 giải pháp (trong tổng số 43 giải pháp gửi về cuộc thi) được lựa chọn trao giải gồm 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 4 giải khuyến khích.

7- Vận động, hưng dn, hỗ trợ phát trin các hình thc kinh tế tp th trong nông nghiệp:Hội Nông dân các cấp hướng dẫn thành lập mới 17 hợp tác xã (HTX); thành lập mới 18 tổ hợp tác; duy trì 87 mô hình liên kết, hợp tác theo Đề án 07-ĐA/HNDT của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh; thành lập, ra mắt 01 Liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp hữu cơ tại xã Thường Thắng (Hiệp Hòa).

Hội Nông dân tỉnh trực tiếp hướng dẫn thành lập 02 HTX: HTX Na dai Nghĩa Phương (Lục Nam) và HTX Ba kích tím Tây Yên Tử (Sơn Động). Hỗ trợ cấp giấy chứng nhận VietGAP cho HTX Na dai Nghĩa Phương (Lục Nam); xây dựng thành công mô hình nhân giống cây ba kích tím tại xã Thanh Luận (Sơn Động).

8- Ký chương trình phối hợp với 9 cơ quan, ban ngành của tỉnh

Hội Nông dân tỉnh tổ chức sơ kết chương trình phối hợp năm 2018 và ký chương trình phối hợp năm 2019 và những năm tiếp theo với 9 đơn vị: Sở NN&PTNT; Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; Báo Bắc Giang; Đài PTTH tỉnh; Sở Lao động Thương binh và Xã hội; Sở Khoa học và Công nghệ; Bảo hiểm xã hội tỉnh; Đảng ủy khối doanh nghiệp; Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh. Thông qua chương trình phối hợp để tuyên truyền, tạo nguồn lực xây dựng tổ chức Hội và phong trào nông dân tỉnh nhà ngày càng vững mạnh.

9- Thực hiện có hiệu quả các hoạt động tư vấn, hỗ trợ, dịch vụ, dạy nghề cho nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh

Quỹ hỗ trợ nông dân tăng 2.748,5 triệu đồng nâng tổng nguồn vốn QHTND trong toàn tỉnh đạt 46.994 triệu đồng. Tổ chức giải ngân 120 dự án quay vòng với tổng số tiền là 4.006 triệu đồng cho 612 hộ vay. Chỉ đạo các cấp Hội tăng cường phối hợp với chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT đẩy mạnh tuyên truyền các chính sách mới của Đảng và Nhà nước; củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các Tổ tiết kiệm và vay vốn để giúp nông dân vay vốn. Đến tháng 11/2019, Hội Nông dân quản lý 1.105 tổ tiết kiệm và vay vốn với 36.208 thành viên, dư nợ là 1.306 tỷ đồng (Ngân hàng CSXH); quản lý 1.115 tổ, cho 29.273 hộ vay, dư nợ 2.380 tỷ đồng (Ngân hàng NN&PTNT); quản lý 07 dự án với tổng số tiền 1.960 triệu đồng vốn vay Quỹ quốc gia hỗ trợ việc làm. Tổ chức 11 lớp dạy nghề về trồng trọt, chăn nuôi và may công nghiệp cho 330 lao động nông thôn, phối hợp dạy nghề cho trên 3.600 lao động; phối hợp với Công ty Cổ phần nhân lực quốc tế ICO tổ chức 08 hội nghị tuyên truyền, hướng dẫn, tư vấn lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài cho 1.635 người; 64 lao động nhập học tại Công ty; giới thiệu việc làm trong vào ngoài nước cho trên 6.000 lao động; cung ứng trên 6.000 tấn phân bón Tiến Nông trả chậm cho hội viên, nông dân.

10- Hội Nông dân tỉnh đăng ký và được UBND tỉnh xác nhận 04 đề án giai đoạn 2020-2021

Thực hiện Nghị quyết 401-NQ/TU ngày 03/4/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Chiến lược phát triển nông nghiệp tỉnh Bắc Giang, Hội Nông dân tỉnh đăng ký và được xác nhận 04 đề án trình UBND tỉnh năm 2020-2021: “Nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin cho chủ trang trại, hộ sản xuất kinh doanh giỏi trên địa bản tỉnh Bắc Giang góp phần thực hiện cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0”; “Phát triển vùng sản xuất Ba kích tím hàng hóa tại huyện Sơn Động giai đoạn 2021 -2030”; “Xây dựng tổ hợp tác tạo tiền đề phát triển thành HTX trong nông nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020 -2025”; “Tập huấn cho cán bộ, hội viên nông dân về sản xuất nông sản theo chuỗi giá trị bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025”.

Ban Kế hoạch – Tổng hợp, HND tỉnh