Hội Nông dân Bắc Giang thi đua chào mừng các ngày kỷ niệm và Đại hội Đảng các cấp

Lượt xem: 125
Tổ chức phát động thi đua xóa nhà tạm cho hội viên, nông dân nghèo. Ảnh minh họa: BGP/An Nhiên

Theo nội dung Kế hoạch, Hội Nông dân tỉnh sẽ phát động thi đua trong các cấp Hội Nông dân, cán bộ, hội viên, nông dân trong tỉnh lập thành tích thiết thực kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2020 và đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Nội dung thi đua tập trung vào tuyên truyền, giới thiệu, ca ngợi về Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước; tổ chức các phong trào thi đua học tập, lao động, rèn luyện xứng danh người cán bộ, đảng viên, hội viên nông dân trên các lĩnh vực công tác, học tập, lao động, sản xuất; tổ chức có hiệu quả việc đóng góp ý kiến vào các văn kiện Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 2025 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tham gia hưởng ứng cuộc thi viết tìm hiểu lịch sử 90 năm vinh quang của Đảng Cộng sản Việt Nam gắn với đề xuất những “ý tưởng mới” về xây dựng quê hương, đất nước, xây dựng Đảng; Hội Nông dân các cấp triển khai các phn việc thiết thực chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Các phong trào thi đua được phát động và tổ chức theo 02 đợt cao điểm. Đợt 1 từ ngày 02/9/2019 đến ngày 19/5/2020, tổ chức sinh hoạt chính trị chuyên đề về Đảng, về Bác Hồ gắn với phổ biến, tuyên truyền sâu rộng trong toàn thể cán bộ, hội viên, nông dân Nghị quyết và các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII Hội Nông dân Việt Nam; triển khai các hành động cụ thể để đưa nghị quyết đại hội vào thực tiễn cuộc sống.

T chức phát động thi đua xóa nhà tạm cho hội viên, nông dân nghèo. Tích cực tham gia ủng hộ Tháng cao điểm vì người nghèo và các chương trình an sinh xã hội. Tổ chức thành công Hội thi “Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang đồng hành cùng Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn” năm 2019.

Phối hp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức giải cầu lông 14/10 và các hoạt động kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam. Phối hp tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao tạo không khí vui tươi, phấn khởi chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2), mừng Xuân Canh Tý năm 2020 và chào mừng 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5).

Tham gia cuộc thi viết tìm hiểu lịch sử 90 năm vinh quang của Đảng Cộng sản Việt Nam gắn với đề xuất những “ý tưởng mới” về xây dựng quê hương, đất nước, xây dựng Đảng. Chỉ đạo các cấp Hội tăng cường công tác bồi dưỡng, giới thiệu cán bộ, hội viên, nông dân cho các cấp ủy xem xét, kết nạp vào Đảng.

Đợt 2 từ ngày 19/5/2020 đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, tổ chức tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân tích cực tham gia các phong trào thi đua học tập, lao động, tham gia sản xuất, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 2025. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, th dục th thao chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước; chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ cấp huyện và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 2025. Tổ chức các hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 – 14/10/2020)./.

Nguồn: bacgiang.gov.vn