THÔNG BÁO Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Lượt xem: 92

THÔNG BÁO

Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

——————-

Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, cụ thể như sau:

1. Tài sản đưa ra đấu giá

Tài sản đưa ra đấu giá: xe ô tô Toyota Corolla Altis, biển đăng ký 98A – 2367, loại xe 5 chỗ của Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang.

Giá khởi điểm của tài sản đưa ra đấu giá là: 45.000.000đ (Bốn mươi lăm triệu đồng chẵn).

2. Nộp hồ sơ đăng ký:

Các tổ chức đấu giá tài sản có nhu cầu nộp hồ sơ đăng ký để tổ chức đấu giá phải đáp ứng những tiêu chí sau:

– Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố;

– Là đơn vị sự nghiệp công lập hoặc doanh nghiệp đấu giá tài sản thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật;

– Có cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc tổ chức đấu giá tài sản;

Có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả;

Có năng lực, kinh nghiệm và uy tín;

Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp.

3. Hồ sơ đăng ký gồm có:

– Công văn đề nghị tổ chức đấu giá tài sản;

– Giấy phép hoạt động/Quyết định thành lập;

– Phương án đấu giá và thù lao dịch vụ đấu giá.

4. Thời hạn, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tổ chức đấu giá:

Từ ngày 25/5/2020 đến 16 giờ 30 phút ngày 26/5/2020 (trong giờ hành chính), tại Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang. Địa chỉ tại Tầng 7, tòa B, Trụ sở Khu liên cơ quan, Quảng trường 3/2 Thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

5. Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá:

Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản được Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang thông báo vào hồi 15 giờ 00 phút ngày 29/5/2020. Đơn vị đấu giá không nhận được thông báo của Hội Nông dân tỉnh được hiểu là không được lựa chọn và không được trả lại hồ sơ đã nộp.

Mọi chi tiết xin liên hệ trong giờ làm việc tại:

Trụ sở Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang. Địa chỉ tại Tầng 7, tòa B, Trụ sở Khu liên cơ quan, Quảng trường 3/2 TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

Điện thoại : 0204 3854532.