Đồng chí Thào Xuân Sùng , UV BCH T.Ư Đảng, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam thăm và làm việc với Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang

Lượt xem: 91

Đ.c Nguyễn Văn Thi – Chủ tịch HND tỉnh (thứ ba từ phải sang) giới thiệu với đoàn công tác

các tác phẩm tham dự Cuộc thi “Tìm hiểu Hội Nông dân Việt Nam 90 năm xây dựng và phát triển”

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh báo cáo kết quả hoạt động nổi bật công tác Hội và phong trào nông dân từ đầu nhiệm kỳ 2018-2023 đến nay. Theo đó, công tác Hội và phong trào nông dân đạt được nhiều kết quả nổi bật: BCH Hội Nông dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2018-2023 ban hành hai nghị quyết về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên tuyền vận động cán bộ, hội viên, nông dân trong tỉnh giai đoạn 2019-2023” và “Nâng cao vai trò của Hội Nông dân các cấp tổ chức các hoạt động dịch vụ hỗ trợ hội viên, nông dân giai đoạn 2020-2023”. Tổ chức nhiều hoạt động hướng tới kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 – 14/10/2020). Xây dựng Đề án số 02 – ĐA/HNDT ngày 11/8/2020 của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh về xây dựng điểm mô hình Chi Hội Nông dân nghề nghiệp tại 10 huyện, thành phố, giai đoạn 2020-2022. Định kỳ 2 năm tổ chức phát động cuộc thi sáng tạo kỹ thuật nhà nông tỉnh Bắc Giang và Tôn vinh sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu tỉnh Bắc Giang. Triển khai thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ áp dụng vào thực tiễn sản xuất và nhân rộng mô hình. Vận động, hướng dẫn, hỗ trợ phát triển các hình thức kinh tế tập thể trong nông nghiệp. Thực hiện có hiệu quả các hoạt động tư vấn, hỗ trợ, dịch vụ, dạy nghề cho nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh…

Đồng chí Thào Xuân Sùng UV BCH T.Ư Đảng, Chủ tịch Trung ung Hội Nông dân Việt Nam trao đổi, làm việc với Hội Nông dân tỉnh

Trao đổi với Hội Nông dân tỉnh, đồng chí Thào Xuân Sùng, UV BCH T.Ư Đảng, Chủ tịch Trung ung Hội Nông dân Việt Nam đánh giá cao những kết quả mà các cấp HND Bắc Giang đã đạt được trong thời gian qua, nhất là công tác phối hợp với các ngân hàng tạo điều kiện cho hội viên vay vốn phát triển sản xuất; hoạt động tư vấn, dịch vụ, hỗ trợ, đào tạo nghề và tạo việc làm cho nông dân… Nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí đề nghị: Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang tiếp tục chỉ đạo làm tốt công tác phối hợp nhất là phối hợp với công ty Cổ phần Công Nông nghiệp Tiến Nông, Sở Công Thương, Liên minh Hợp tác xã, sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công an tỉnh… để giám sát chặt chẽ các khâu trong quá trình cung ứng các dịch vụ vật tư nông nghiệp đầu vào cho sản xuất bảo đảm nguồn vật tư chất lượng cho nông dân sản xuất, tránh hàng giả, hàng kém chất lượng chà trộn ảnh hưởng uy tín của Hội. Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng chi, tổ Hội Nông dân nghề nghiệp và đẩy mạnh phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Tích cực tham mưu cho các cấp ủy đảng tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác Hội và phong trào nông dân; vận động, hướng dẫn nông dân tham gia xây dựng và thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước liên quan đến nông dân, nông nghiệp, nông thôn; tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới văn minh, hiện đại…

Ban Tuyên giáo, HND tỉnh