Hội Nông dân tỉnh tổ chức sơ kết công tác Hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm 2020 và biểu dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020

Lượt xem: 107

Quang cảnh Hội nghị

6 tháng đầu năm 2020, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đã bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, tập trung triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân năm 2020; công tác lãnh đạo, chỉ đạo có nhiều đổi mới, có trọng tâm, trọng điểm. Hội Nông dân tỉnh triển khai thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm do Tỉnh ủy phê duyệt; các ban, trung tâm Hội Nông dân tỉnh, Hội Nông dân các huyện, thành phố đã đăng ký tập trung chỉ đạo 38 nhiệm vụ trọng tâm và 15 chuyên đề chuyên sâu trong năm 2020.

Chỉ đạo các cấp Hội tổ chức quán triệt triển khai thực hiện 03 Nghị quyết của BCH Trung ương Hội về xây dựng tổ chức Hội Nông dân Việt Nam trong sạch vững mạnh. Hội Nông dân tỉnh tổ chức khảo sát, lựa chọn xây dựng 10 mô hình điểm về chi hội nông dân nghề nghiệp, 10 mô hình về tổ hội nông dân nghề nghiệp tại 10 huyện, thành phố; kết nạp 1.724 hội viên đạt 66% KH năm; vận động 144.264 hộ đăng ký danh hiệu hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, 90% hộ gia đình hội viên nông dân đăng ký danh hiệu gia đình văn hóa năm 2020. Triển khai cuộc thi viết “Tìm hiểu Hội Nông dân Việt Nam 90 năm xây dựng và phát triển”; phối hợp tuyên truyền hơn 500 tin bài, cấp phát 5.400 cuốn thông tin nội bộ…. Nhiều chỉ tiêu đạt cao so với KH năm như: Công tác tuyên truyền đạt 102,9%; tăng trưởng QHTND nguồn ngân sách đạt 74,7%; tỷ lệ hội viên trực tiếp sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm đăng ký, cam kết đảm bảo ATTP đạt 90,6%…

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thi – Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, ghi nhận những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2020 của các cấp Hội, đồng thời chỉ đạo các cấp Hội tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 như: Tiếp tục tuyên truyền, vận động hội viên nông dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các văn bản chỉ đạo của Hội cấp trên; tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930-14/10/2020) và tổ chức thành công Cuộc thi “Tìm hiểu về Hội Nông dân Việt Nam 90 năm xây dựng và phát triển”, Hội diễn văn nghệ nông dân năm 2020; tổ chức thực hiện hoàn thành 5 nhiệm vụ trọng tâm được Thường vụ Tỉnh ủy xác nhận, chỉ đạo các ban chuyên môn, huyện, thành phố thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu thi đua, 38 nhiệm vụ trọng tâm và 15 chuyên đề chuyên sâu; nâng cao chất lượng phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; phối hợp với các ngành liên quan tổ chức thực hiện có hiệu quả Quyết định 81/2014/QĐ-TTg; thực hiện có hiệu quả các hoạt động tư vấn, hỗ trợ, dịch vụ, dạy nghề cho nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh…

Đ/c Nguyễn Văn Thi – Chủ tịch HND tỉnh phát biểu kết luận Hội nghị

Tại hội nghị sơ kết công tác Hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm 2020 gắn với tổ chức biểu dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020, Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh đã trao tặng 211 Bằng khen cho các cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua; lựa chọn 10 cá nhân điển hình trình Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng tại Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Bắc Giang; 01 tập thể, 06 cá nhân trình Trung ương Hội tặng bằng khen tại Đại hội thi đua yêu nước Trung ương Hội Nông dân Việt Nam./.

Đ/c Nguyễn Văn Thi – Chủ tịch HND tỉnh trao bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua giai đoạn 2015-2020.

Phùng Vị – Ban Tuyên giáo HND tỉnh