Hội Nông dân tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban công tác Hội và phong trào nông dân quý III, triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2020

Lượt xem: 121

Trong quý, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đã bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, Trung ương Hội, tập trung triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân năm 2020. Công tác tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm, kịp thời, nhất là trong việc tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nông dân thực hiện phòng, chống dịch Covid-19; chỉ đạo thực hiện tốt chủ đề năm 2020 “Hội Nông dân Bắc Giang hành động vì ATTP”; xây dựng 27 công trình chào mừng đại hội đảng các cấp và kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam.

Quang cảnh Hội nghị

Các cấp Hội tích cực, chủ động, sáng tạo đổi mới nội dung và phương thức hoạt động: chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm đăng ký với Tỉnh ủy; 18/21 chỉ tiêu trực tiếp, 5/7 chỉ tiêu phối hợp đạt và vượt kế hoạch đề ra, trong đó một số chỉ tiêu đạt cao như: công tác tuyên truyền đạt 510%, cung ứng phân bón Tiến Nông trả chậm 316,5%…

Đồng chí Nguyễn Văn Thi – Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh phát biểu kết luận Hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thi – Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, ghi nhận đánh giá cao những kết quả đạt được đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong 9 tháng đầu năm 2020 của các cấp Hội. Trên cơ sở đó, đồng chí yêu cầu, trong quý IV, các cấp Hội cần tập trung: tuyên truyền, vận động hội viên nông dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các văn bản chỉ đạo của Hội cấp trên; tập trung tuyên truyền trước, trong, sau Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025; tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam và biểu dương chi hội trưởng nông dân xuất sắc, trao giải Cuộc thi “Tìm hiểu Hội Nông dân Việt Nam 90 năm xây dựng và phát triển”; tổ chức thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm và chuyên đề chuyên sâu. Nâng cao chất lượng phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Thực hiện có hiệu quả các hoạt động tư vấn, hỗ trợ, dịch vụ, dạy nghề cho nông dân; tổng kết 10 năm thực hiện Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của Qũy Hỗ trợ nông dân” giai đoạn 2011 – 2020; Phối hợp thực hiện có hiệu quả Quyết định số: 81/2014/QĐ-TTg và hoạt động giám sát, phản biện xã hội góp ý xây dựng Đảng, chính quyền theo tinh thần Quyết định 217-QĐ/TW, số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị…

Ban Tuyên giáo – HND tỉnh