Bắc Giang: Nói chuyện chuyên đề “Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về công tác vận động nông dân”

Lượt xem: 112

Giáo sư Hoàng Chí Bảo chia sẻ, nói chuyện chuyên đề tại Hội nghị.

Giáo sư Hoàng Chí Bảo chia sẻ, nói chuyện chuyên đề tại Hội nghị.

Tới dự có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Giang Lê Thị Thu Hồng; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, Ban Dân vận, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đại diện một số tổ chức chính trị – xã hội của tỉnh, TP Bắc Giang và hơn 300 cán bộ, hội viên nông dân tiêu biểu trong tỉnh.

Nội dung chuyên đề được Giáo sư Hoàng Chí Bảo, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, chuyên gia cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh truyền đạt, xoay quanh chủ đề về công tác dân vận, dân chủ và vận động nông dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đó là sự quan tâm của Bác, của Đảng, của Nhà nước đối với giai cấp nông dân và nông thôn, nông nghiệp; những chính sách ưu đãi xây dựng, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, để nông thôn phát triển, tiến kịp thành thị; những bài học quý báu về sự hy sinh, tận hiến của nông dân Việt Nam cho sự nghiệp đấu tranh cách mạng giải phóng dân tộc.

Đồng chí Lê Thị Thu Hồng cùng các đại biểu dự Hội nghị.

Đồng chí Lê Thị Thu Hồng cùng các đại biểu dự Hội nghị

Trong bài nói chuyện, Giáo sư Hoàng Chí Bảo khẳng định nông dân Việt Nam có vai trò hết sức quan trọng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Do đó, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm tới nông dân, nông nghiệp và nông thôn với chiến lược phát triển “Tam nông”.

Để thực hiện tốt chiến lược “Tam nông” của Đảng và Nhà nước, Giáo sư Hoàng Chí Bảo cho rằng các cấp ủy đảng, chính quyền, đặc biệt là Hội Nông dân phải biết tập hợp và quy tụ nông dân theo đúng tinh thần Hồ Chí Minh để phát huy thế mạnh nông nghiệp của địa phương.

Cán bộ Hội Nông dân phải hiểu nông dân, làm gương cho dân, tránh bệnh hình thức mới vận động nông dân có hiệu quả, bởi Hồ Chủ tịch đã nói: “Được lòng dân thì được hết, mất lòng dân là mất hết”.

Bên cạnh đó, Giáo sư cũng chia sẻ những câu chuyện đời thường trong sinh hoạt, làm việc của Bác. Những câu chuyện về việc Bác quan tâm tới cán bộ, chiến sĩ miền Nam tập kết ra Bắc như Anh hùng Nguyễn Văn Bảy (người bắn rơi 7 máy bay Mỹ), hay Anh hùng Điện Biên Hoàng Đăng Vinh (người trực tiếp bắt sống tướng Đờ cát trong chiến thắng Điện Biên năm 1954)…

Những câu chuyện về cuộc đời hoạt động cách mạng của Bác; về cách thu phục, đào tạo và sử dụng cán bộ; về phong cách ứng xử đối nội, đối ngoại của Hồ Chí Minh trong mọi hoàn cảnh. Trong đó, Bác luôn yêu cầu cán bộ phải gần dân, lắng nghe dân, tôn trọng nông dân vì không có nông dân thì cách mạng không thể thắng lợi…

Các hội viên Nông dân tiêu biểu dự Hội nghị.

Các hội viên Nông dân tiêu biểu dự Hội nghị.

Những câu chuyện đó đã trở thành những bài học về tác phong làm việc của người cán bộ cách mạng hết lòng vì việc chung, vì dân, vì nước. Đặc biệt là thế hệ trẻ, hội viên nông dân cần học tập và noi theo. Qua đó xây dựng lý tưởng, không ngừng nỗ lực phấn đấu trong học tập, rèn luyện, xứng đáng với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh theo tâm nguyện của Người.

Nguồn: baobacgiang.com.vn