Bắc Giang: Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam

Lượt xem: 75

Đến dự có các đồng chí: Lê Thị Thu Hồng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Lê Ô Pích – Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Phạm Văn Thịnh – Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; các đồng chí nguyên Chủ tịch Hội Nông dân qua các thời kỳ; lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh; các tổ chức chính trị – xã hội; các sở, ban, ngành của tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh khóa IX; Chủ tịch Hội Nông dân các huyện, thành phố; 30 đại biểu là Chi hội trưởng Nông dân tiêu biểu xuất sắc, đại diện cho hơn 2.300 chi hội trong toàn tỉnh và 16 cá nhân đoạt giải Cuộc thi viết “Tìm hiểu Hội Nông dân Việt Nam 90 năm xây dựng và phát triển”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Thị Thu Hồng tặng hoa chúc mừng Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang. Ảnh: BGP/Dương Thủy

Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu xem phóng sự ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang của giai cấp nông dân và Hội Nông dân Việt Nam 90 năm xây dựng và phát triển; quá trình xây dựng, trưởng thành của Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang. Đến nay, Hội Nông dân Việt Nam đã qua 7 kỳ Đại hội. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, qua các thời kỳ đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng kiến thiết đất nước, nhất là thời kỳ đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, Hội Nông dân Việt Nam luôn phát huy vai trò, vị thế của mình, tổ chức Hội không ngừng được củng cố vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, đồng thời phát động nhiều phong trào thi đua, trọng tâm là Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới; phong trào nông dân tham gia bảo đảm quốc phòng an ninh… Từ đó, Hội Nông dân Việt Nam đã từng bước vươn lên đáp ứng yêu cầu tình hình, nhiệm vụ mới của đất nước, luôn phấn đấu để xứng đáng với vai trò là trung tâm, nòng cốt trong các phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới.

Những năm qua, hoạt động công tác Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang được cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện; các ngành, đoàn thể phối hợp chặt chẽ… Các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đẩy mạnh các phong trào nông dân. Thi đua thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh. Phát động các phong trào thi đua yêu nước, hăng hái lao động sản xuất, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, góp phần thực hiện thắng lợi các chương trình phát triển KT-XH của địa phương… Do đó, các phong trào của Hội phát triển mạnh mẽ cả bề rộng và chiều sâu, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã đạt được những kết quả đáng khích lệ trên tất cả các lĩnh vực công tác Hội và phong trào nông dân. Các nhiệm vụ và phong trào thi đua như: Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững phát triển mạnh, nhân rộng nhiều điển hình tiên tiến với trên 109 ngàn hộ nông dân đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, xây dựng nhiều tổ, chi hội nông dân nghề nghiệp liên kết trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm; xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình kinh tế tập thể, đóng góp tích cực vào tái cơ cấu ngành nông nghiệp, hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung đem lại hiệu quả cao…

Các hoạt động, dịch vụ hỗ trợ nông dân thường xuyên được đẩy mạnh và đổi mới theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả, gắn kết chặt chẽ hội viên nông dân với tổ chức Hội, vận động hội viên nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, xây dựng Hội trong sạch, vững mạnh, từ đó nâng cao vị thế, vai trò của giai cấp nông dân và tổ chức Hội Nông dân trong hệ thống chính trị, đồng thời phát huy vai trò của Hội và giai cấp nông dân trong phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại.

Ghi nhận những kết quả trên, Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang đã được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba; Huân chương Độc lập hạng Ba; Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, UBND tỉnh tặng nhiều Cờ thi đua xuất sắc; nhiều tập thể, cá nhân được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động, Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tặng gần 10.000 huy chương, kỷ niệm chương vì giai cấp nông dân Việt Nam; UBND tỉnh và các ngành, các cấp tặng nhiều bằng khen, giấy khen cho các tập thể, cá nhân vì đã có nhiều thành tích đóng góp xây dựng Đảng, chính quyền, phát triển KT-XH và bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Thị Thu Hồng phát biểu tại Lễ kỷ niệm. Ảnh: BGP/Dương Thủy

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Thị Thu Hồng biểu dương và ghi nhận những thành tích giai cấp nông dân và Hội Nông dân Bắc Giang đạt được trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị thời gian tới các cấp Hội Nông dân tỉnh phát huy truyền thống vẻ vang của giai cấp nông dân Việt Nam, tiếp tục chỉ đạo và nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững.

Đẩy mạnh liên kết giữa Nhà Khoa học, Nhà quản lý, Nhà nông, Ngân hàng, Doanh nghiệp để đảm bảo sản xuất từ khâu đầu vào đến bao tiêu sản phẩm. Tuyên truyền mọi tầng lớp nông dân, hội viên tích cực tham gia thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, là chỗ dựa cho nông dân, hội viên…

Chăm lo xây dựng, củng cố tổ chức hội ngày càng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Tiếp tục đổi mới phong cách làm việc và điều hành của Ban chấp hành Hội các cấp bảo đảm phù hợp yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Xây dựng đội ngũ cán bộ Hội giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, có phương pháp vận động quần chúng, nhiệt tình với công tác; am hiểu nông dân, nông nghiệp, nông thôn; sâu sát cơ sở, lắng nghe ý kiến và nguyện vọng của quần chúng. Đồng thời hướng dẫn, tổ chức nông dân thường xuyên tham gia đóng góp ý kiến với cấp ủy, chính quyền các cấp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh…

Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân Việt Nam khóa VII và Kết luận số 54-KL/TW ngày 07/8/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7, khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết, giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” gắn với việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển ngành nghề, dịch vụ ở nông thôn…

Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam, Hội Nông dân tỉnh tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu về Hội Nông dân Việt Nam 90 năm xây dựng và phát triển” đến các cấp hội. Sau hơn 3 tháng diễn ra, Cuộc thi đã nhận được hơn 8.000 bài tham gia dự thi, Ban Tổ chức cuộc thi cấp tỉnh đã chọn ra 16 bài thi xuất sắc nhất, trong đó có 01 giải Nhất, 02 giải Nhì, 03 giải Ba và 10 giải Khuyến khích.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Thị Thu Hồng và Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nguyễn Văn Thi tặng Bằng khen của Hội Nông dân tỉnh cho các chi hội trưởng nông dân tiêu biểu xuất sắc. Ảnh: BGP/Dương Thủy

Nhân dịp này, 172 người là cán bộ, lãnh đạo, hội viên được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tặng Kỷ niệm chương vì giai cấp nông dân Việt Nam.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Thị Thu Hồng và Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nguyễn Văn Thi trao Giải Nhất Cuộc thi “Tìm hiểu về Hội Nông dân Việt Nam 90 năm xây dựng và phát triển”. Ảnh: BGP/Dương Thủy

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ô Pích và Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nguyễn Quang Nông trao Giải Nhì Cuộc thi “Tìm hiểu về Hội Nông dân Việt Nam 90 năm xây dựng và phát triển” cho 02 cá nhân. Ảnh: BGP/Dương Thủy

Nguồn: bacgiang.gov.vn