Lục Ngạn: Khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội năm 2021

Lượt xem: 126

Lớp tập huấn diễn ra trong 02 ngày từ 16 đến 17/4/2021. Tại đây các đại biểu sẽ được trang bị một số kiến thức cơ bản về: Nghị quyết đại hội đảng cấp; chương trình phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2021-2026 của tỉnh, huyện; vấn đề liên kết chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo chuỗi giá trị, bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất nông nghiệp; Hội Nông dân Việt Nam với công tác tuyên truyền, vận động nhân dân trong tình hình mới. Đồng thời, trao đổi thảo luận, chia sẻ những kinh nghiệm và những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác hội và phong trào nông dân.

Thông qua đợt tập huấn nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác hội ở cơ sở, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Như Hoa – Hội Nông dân huyện Lục Ngạn