Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang trao thẻ hội viên cho 02 đồng chí giám đốc Ngân hàng

Lượt xem: 97

Sáng ngày 04/02/2021, đồng chí Nguyễn Văn Thi – TUV, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh trao thẻ hội viên cho đồng chí Nguyễn Hoàng Giang – Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bắc Giang II.

Ban Xây dựng hội