Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang: Giữa nhiệm kỳ hoàn thành và vượt nhiều chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân tỉnh lần thứ IX

Lượt xem: 124

Tại hội nghị, có 8 ý kiến tham gia thảo luận, đóng góp làm rõ kết quả, khó khăn, hạn chế cũng như chia sẻ kinh nghiệm của đơn vị mình trong thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân trong nửa nhiệm kỳ vừa qua. Một số đơn vị đã có nhiều sáng tạo, đề ra những số nhiệm vụ bổ sung, phù hợp với điều kiện dịch Covid-19.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thi – TUV, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh đánh giá cao những kết quả các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đạt được và chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong thời gian qua. Trên cơ sở đó, đồng chí yêu cầu các cấp Hội tập trung thực hiện 9 nhóm nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2021 và nhấn mạnh 05 nhóm nhiệm vụ trọng tâm cần làm tốt trong nửa nhiệm kỳ tới đó là: (1) tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên nông dân và nâng cao chất lượng công tác nắm bắt, phản ánh tư tưởng, dư luận xã hội trong cán bộ, hội viên nông dân; (2) tập trung chỉ đạo xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, quyết tâm thực hiện tốt 03 nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; (3) đổi mới phương thức hoạt động của hội, hướng mạnh về cơ sở, quan tâm xây dựng, nhân rộng các mô hình chi, tổ hội nông dân nghề nghiệp; (4) tổ chức tốt các hoạt động tư vấn, hỗ trợ, dịch vụ, đào tạo nghề cho nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh, khai thác hiệu quả nguồn Qũy hỗ trợ nông dân; (5) tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyển trong sạch vững mạnh và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân.

Đ.c Nguyễn Văn Thi -TUV, Chủ tịch HND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Cũng tại hội nghị, Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh đã công bố quyết định tặng bằng khen cho 06 tập thể và 08 cá nhân có nhiều thành tích trong phòng, chống dịch Covid-19 năm 2021.

Phùng Vị – Hội Nông dân tỉnh