Kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam

Lượt xem: 98

Tại hội nghị, các đại biểu đã ôn lại truyền thống 91 năm xây dựng và phát triển của Hội Nông dân Việt Nam; đồng thời chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm về những kết quả đạt được trong công tác Hội và phong trào nông dân tỉnh nhà trong thời gian qua. Qua đó, phát huy truyền thống, tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác Hội trong thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Văn Thi – TUV, Chủ tịch HND tỉnh (giữa) trao kỷ niệm chương “Vì giai cấp nông dân Việt Nam” cho 10 đồng chí lãnh đạo các sở, ban, ngành đoàn thể tỉnh có nhiều đóng góp trong xây dựng giai cấp nông dân và HND Việt Nam.

Nhân dịp này, toàn tỉnh đã có 151 đồng chí được tặng Kỷ niệm chương “Vì giai cấp nông dân Việt Nam”. Tại hội nghị, Hội Nông dân tỉnh đã trao kỷ niệm chương “Vì giai cấp nông dân Việt Nam” cho 10 đồng chí lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tỉnh có nhiều đóng góp trong xây dựng giai cấp nông dân và Hội Nông dân Việt Nam.

Phùng Vị – HND tỉnh