Những kết quả nổi bật sau 4 năm Chi bộ Hội Nông dân tỉnh thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

Lượt xem: 98

Chi bộ đã phối hợp với cơ quan tổ chức 10 buổi học tập chuyên đề về tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh gắn với tuyên truyền kỷ niệm 40 năm Bản di chúc lịch sử của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức cơ quan; trong đó phối hợp với Hội Liên Hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức 01 buổi toạ đàm học tập chuyên đề “Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân“. Sau mỗi buổi học tập 100% đảng viên, cán bộ công chức viên chức cơ quan viết bài thu hoạch để đánh giá chất lượng tiếp thu nội dung các chuyên đề. Bên cạnh đó, chi bộ đã chỉ đạo Chi đoàn (14/10) cơ quan Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Hội Văn học nghệ thuật tổ chức 01 buổi toạ đàm với chủ đề “Thanh niên học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” cho toàn thể đoàn viên Chi đoàn, …Chi bộ đã mua 04 cuốn tài liệu về tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tổ chức cho cán bộ, đảng viên, công chức nghiên cứu tài liệu và xem đĩa về cuộc đời hoạt động cách mạng của Bác… Qua việc nghiên cứu, học tập đã giúp cho đảng viên, cán bộ công chức cơ quan nhận thức rõ hơn ý nghĩa, tầm quan trọng của CVĐ, nội dung tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, góp phần giáo dục, nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên, công chức, đoàn viên tạo sự đồng thuận cao trong thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các chỉ thị, nghị quyết của Hội.

Hưởng ứng mạnh mẽ những nội dung cụ thể “làm theo” tấm gương đạo đức của Bác, nhằm phát huy những sáng kiến, việc làm hay của các tập thể, cá nhân trong quá trình triển khai thực hiện CVĐ, … Chi uỷ đã chỉ đạo BCH các đoàn thể tổ chức hội thi kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đã có 100% đoàn viên chi đoàn và 60% CBCCVC cơ quan tham gia cuộc thi; Chi uỷ lựa chọn và cử 01 đồng chí đảng viên tham gia hội thi “Kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” khối MTTQ và các đoàn thể nhân dân tỉnh, kết quả đã đạt giải nhì cuộc thi. Phối hợp với cơ quan chỉ đạo các cấp Hội tổ chức hội thi tìm hiểu “Nông dân với Bác Hồ“; hàng quý đưa nội dung CVĐ và 8 câu chuyện, lời dạy về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào 4 số trong Bản tin HND tỉnh Bắc Giang với 36.000 cuốn làm tài liệu cho chi, tổ hội học tập. Thông qua các hoạt động trên đã góp phần nâng cao nhận thức, chuyển biến hành động của cán bộ, đảng viên trong cơ quan về các nội dung công việc “làm theo” tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh…Kết quả, đã có 51 công việc đăng ký làm theo như giải quyết kịp thời các công việc hàng ngày, coi trọng công tác đấu tranh phê bình và tự phê bình giúp nhau cùng tiến bộ, chấp hành nghiêm chỉnh nội quy, quy chế của cơ quan, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chuyên môn, thực hiện nghiêm túc những quy định văn hoá nơi công sở… Qua việc đăng ký những công việc cụ thể “làm theo” tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên, công chức được nâng lên và có nhiều chuyển biến tích cực. Trong sửa đổi lề lối, tác phong làm việc ở cơ quan tỉnh hội và cơ sở đã đổi mới phương thức lãnh, chỉ đạo theo hướng trọng tâm, trọng điểm, sâu sát cơ sở. Việc chấp hành thời gian làm việc, họp cơ bản thực hiện đúng giờ, chất lượng các hội nghị, các văn bản từng bước được nâng lên. Thực hiện tốt quy chế dân chủ trong cơ quan. Việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đã được thực hiện tốt như tiết kiệm chi tiêu, giảm việc tổ chức ăn uống trong các hội nghị. Cán bộ, công chức, đảng viên thực hiện tốt các quy định nếp sống văn hoá trong việc cưới, việc tang và lễ hội.

Có thể thấy, kết quả thực hiện các nội dung CVĐ đã góp phần đáng kể hướng vào đẩy mạnh các nhiệm vụ công tác Hội. Cán bộ, đảng viên, công chức đã có sự chuyển biến, nâng cao về nhận thức, tư tưởng, lối sống và hành động. Hàng năm số cán bộ, đảng viên đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua, lao động tiên tiến đạt trên 90%. Cán bộ, đảng viên, công chức, hội viên, nông dân tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước; tình đoàn kết trong cơ quan, đơn vị địa phương được nâng cao, tình hình an ninh chính trị được giữ vững…Để CVĐ đi vào chiều sâu, tạo ảnh hưởng tích cực hơn nữa đến đảng viên, cán bộ công chức, viên chức cơ quan, chi bộ Hội Nông dân tỉnh cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về CVĐ gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện quan trọng của đất nước và của Hội, hướng vào các nội dung trọng tâm, trọng điểm; tự giác học tập, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức cách mạng theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Coi trọng việc chuẩn bị tài liệu tuyên truyền, học tập và thảo luận trong các kỳ sinh hoạt chi bộ; biểu dương khen thưởng kịp thời và xây dựng những điển hình tiên tiến. Chỉ đạo tốt việc học tập và “làm theo” tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo chủ đề; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; lấy kết quả thực hiện những việc “làm theo” làm cơ sở để đánh giá xếp loại thi đua các cá nhân và tổ chức trong thực hiện Cuộc vận động.

CHI BỘ HỘI NÔNG DÂN TỈNH