Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Ra mắt cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về con đường đi lên CNXH ở Việt Nam
Ra mắt cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về con đường đi lên CNXH ở Việt Nam
Tham dự sự kiện quan trọng này có các đồng chí: Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng,...
Đại tướng Võ Nguyên Giáp với giai cấp nông dân Việt Nam
Đại tướng Võ Nguyên Giáp với giai cấp nông dân Việt Nam
Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Anh hùng Lao động Phạm Thị Nghèng. (Ảnh: baoquangbinh.vn) Nói đến Đại tướng Võ Nguyên Giáp, dù bất kỳ từ góc độ quân sự, chính trị, khoa học hay ngoại giao, chúng ta đều ngưỡng mộ trước một người có trí tuệ mẫn tiệp, tâm đức ngời sáng và tầm vóc phi...
Kỷ niệm 151 năm ngày sinh V.I. Lênin 22/4 (1870 - 2021): Luận cương của Lênin soi sáng con đường cách mạng Việt Nam
Kỷ niệm 151 năm ngày sinh V.I. Lênin 22/4 (1870 - 2021): Luận cương của Lênin soi sáng con đường cách mạng Việt Nam
V.I.Lênin là nhà tư tưởng vĩ đại, nhà lý luận chính trị kiệt xuất; lãnh tụ lỗi lạc của giai cấp công nhân và nhân dân lao động toàn thế giới; người bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác trong điều kiện chủ nghĩa tư bản chuyển từ giai đoạn tự do cạnh tranh sang giai đoạn đế...
Kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh  (19/5/1890-19/5/2021)
Kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2021)
Những việc làm thương người, thương dân của Bác không kể sao cho hết được. Sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, nước ta phải trải qua nạn đói khủng khiếp do thực dân, đế quốc gây ra. Trong tình hình khó khăn ấy, Hồ Chủ tịch phát động nhân dân tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm....
Kỷ niệm 80 năm ngày Bác Hồ về nước: Cuộc sống mới nơi lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc về nước lập căn cứ cách mạng
Kỷ niệm 80 năm ngày Bác Hồ về nước: Cuộc sống mới nơi lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc về nước lập căn cứ cách mạng
Nơi đây, Nguyễn Ái Quốc đã nhóm lên ngọn lửa cách mạng trong lòng nhân dân, để rồi ngọn lửa ấy bùng cháy lên thành phong trào cách mạng lan rộng khắp cả nước, đánh tan quân xâm lược, giành độc lập tự do cho Tổ quốc. Ngày nay, núi rừng Pác Bó vẫn in sâu hình bóng người...
Chủ tịch Hồ Chí Minh và cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên
Chủ tịch Hồ Chí Minh và cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên
Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và sự nhanh nhạy trong việc tạo thời cơ và tận dụng thời cơ, cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945 đã nhanh chóng giành được thắng lợi. Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội, trước hàng chục vạn đồng bào, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ...