Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang phát động đợt học tập và làm theo Bác

Lượt xem: 71
Đoàn viên Bệnh viện Đa khoa huyện Lạng Giang thi đua lao động, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đoàn viên Bệnh viện Đa khoa huyện Lạng Giang thi đua lao động, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Kết quả, từ tháng 2 đến nay, đã có gần 200 tập thể và hơn 650 lượt cá nhân đăng ký thực hiện gần một nghìn công trình, việc làm theo Bác. Những phần việc chủ yếu hưởng ứng các phong trào thi đua do công đoàn phát động và gắn với nhiệm vụ chuyên môn như: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Dạy tốt, học tốt”, “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất”, “Học tập nâng cao trình độ học vấn, nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển”, “Thực hiện cải cách hành chính, xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”…

Những cơ quan, đơn vị có nhiều đoàn viên đăng ký là: Công đoàn Viên chức tỉnh; Công đoàn ngành Y tế; Công đoàn ngành Công Thương; Liên đoàn Lao động TP Bắc Giang.

Nguồn baobacgiang.com.vn