TƯ Hội NDVN: Long trọng tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước và biểu dương Đại biểu Nông dân điển hình tiên tiến toàn quốc lần thứ III

Lượt xem: 105

Phó Thủ tướng Thường trực Chính Phủ Nguyễn Sinh Hùng

tặng cờ thi đua của Chính phủ cho Hội NDVN

Năm năm qua, Hội NDVN đã tích cực thực hiện 3 phong trào trọng tâm do Hội phát động đó là: Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói, giảm nghèo và làm giầu chính đáng; Phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới; Phong trào nông dân tham gia bảo đảm quốc phòng – an ninh, đồng thời Hội ND các cấp cũng thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị khác của Hội.

Chủ tịch Nguyễn Quốc Cường và Phó Chủ tịch Nguyễn Duy Lượng

vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

Phát biểu tại Đại hội, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng đã tuyên dương những đại biểu nông dân tiêu biểu và đề nghị những gương điển hình này cần được phát huy và nhân rộng.

Những nông dân tiêu biểu được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Tại Đại hội, TƯ Hội NDVN vinh dự đón nhận Giải ba Cờ thi đua của Chính phủ về thực hiện Chỉ thị 17/CT/TTg của Thủ tướng Chính phủ; Văn phòng TƯ Hội; Trung tâm Môi trường nông thôn cũng vinh dự nhận Cờ của Chính phủ về dẫn đầu thi đua của Hội NDVN năm 2009; Chủ tịch Hội NDVN Nguyễn Quốc Cường, Phó Chủ tịch Hội Nguyễn Duy Lượng được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì; 79 đại biểu đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 3 cá nhân được phong tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc và 238 đại biểu được tặng bằng khen của BCH TƯ Hội. Đại hội đã nhất trí thông qua danh sách cử 37 đại biểu đi dự Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VIII. Phó Chủ tịch Hội NDVN Lều Vũ Điều đã phát động thi đua tại Đại hội.

Đoàn đại biểu tỉnh Bắc Giang tham dự Đại hội

Phát biểu bế mạc tại Đại hội, Chủ tịch Nguyễn Quốc Cường đã biểu dương những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua; đồng thời đồng chí cũng nhấn mạnh 4 nội dung sau:

1. Các cấp Hội tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước và tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng theo chỉ thị của Bộ chính trị và luật thi đua khen thưởng. Tổ chức tốt phong trào thi đua của Hội, trọng tâm là phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xoá đói, giảm nghèo và làm giàu chính đáng, phát huy hơn nữa vai trò trung tâm và nòng cốt của Hội làm cho phong trào thi đua trở thành hành động cách mạng sâu rộng và thường xuyên trong cán bộ, hội viên, nông dân.

2. Cần coi trọng công tác tuyên truyền, động viên cổ vũ phong trào, thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tổ chức vận động thi đua, trong vận động thi đua phải gắn với vận động nâng cao nhận thức, kiến thức, ý thức cho nông dân về bảo vệ môi trường và sản xuất ra những sản phẩm sạch, an toàn, xây dựng thương hiệu, giữ vững và nâng cao uy tín, chất lượng hàng hóa nông sản, hải sản Việt Nam trên thị trường quốc tế. Kịp thời phát hiện, xây dựng, tổng kết, phổ biến, nhân rộng những điển hình, những gương người tốt, việc tốt; cụ thể hóa các danh hiệu, tiêu chuẩn thi đua cho phù hợp với tình hình thực tế địa phương và hoạt động Hội. Phối hợp chặt chẽ với các ngành, đoàn thể để tổ chức phong trào thi đua. Thực hiện công khai, dân chủ, kịp thời và bảo đảm tính chính xác, tính giáo dục, nêu gương trong khen thưởng.

3. Phải gắn các phong trào thi đua với thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và xây dựng tổ chức Hội Nông dân ngày càng vững mạnh. Tăng cường củng cố các cơ sở, chi tổ Hội, phát triển hội viên và nâng cao chất lượng hội viên. Tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động của Hội, hướng mạnh về cơ sở, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên nông dân. Xây dựng đội ngũ cán bộ Hội có đủ năng lực, trình độ, phẩm chất đạo đức cách mạng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân trong thời kỳ mới.

4. Sau Hội nghị này, các cấp Hội tổ chức tuyên truyền rộng rãi đến cán bộ, hội viên, nông dân kết quả của Đại hội. Đặc biệt tổ chức tuyên truyền, phổ biến kinh nghiệm rút ra từ những gương điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực để hội viên, nông dân học tập và làm theo. Trước mắt tập trung triển khai thực hiện Kết luận số 61 – KL/TW, ngày 3/12/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Đề án: “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam”. Tổ chức tốt các hoạt động thi đua lập thành tích thiết thực chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, Đại lễ 1000 năm Thăng Long – Hà Nội, Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VIII và kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam.Website Hội Nông dân Việt Nam