Bắc Giang: Mỗi ngày gieo cấy hơn 3.000 ha lúa chiêm xuân

Lượt xem: 94

Vụ chiêm xuân năm nay, huyện Hiệp Hòa gieo cấy 7.600 ha lúa.

Đến thời điểm này đã cấy hơn 70% diện tích.

Một số địa phương nhờ áp dụng phương pháp gieo mạ khay, mạ ném, gieo sạ đến nay đã cơ bản hoàn thành kế hoạch gieo cấy lúa xuân là Tân Yên, Hiệp Hòa, Lạng Giang, Lục Nam… Ngành nông nghiệp đang phối hợp với các địa phương hướng dẫn nông dân tập trung lấy nước đổ ải để gieo cấy hết diện tích ở những vùng xa kênh tưới, tích nước dự trữ vào các ao hồ, vùng trũng để tưới dưỡng, đồng thời có phương án chuyển số diện tích gieo cấy lúa không chủ động nước sang trồng cây màu vụ xuân kịp thời vụ.

Theo baobacgiangonline