Sơn Động Cung ứng bảo đảm giống lúa cho sản xuất vụ xuân

Lượt xem: 77

Giống lúa lai SNY6 cho năng suất hơn 300kg/sào trong vụ xuân 2011 tại xã Vĩnh Khương.

Trong đó, lúa lai đạt hơn 14,5 tấn còn lại là các giống lúa thuần và lúa nếp. Trong vụ xuân này, huyện đang triển khai gieo cấy thử nghiệm 0,75 ha giống lúa BG1, 0,75 ha giống BG6, 0,7 ha giống lúa Thịnh Dụ 6 tại xã An Lập, 0,7 ha giống lúa Thịnh Dụ 11 tại xã Quế Sơn, 0,65 ha giống lúa D ưu 6511 tại xã Chiên Sơn, và 0,6 ha giống ngô Thịnh Ngô số 10 tại xã Yên Định. Đây là các giống được cơ quan chuyên môn đánh giá có tiềm năng năng suất và chất lượng cần được thử nghiệm và nhân rộng trên địa bàn.

Theo baobacgiang