Phong trào hiến đất xây dựng nông thôn mới ở Bắc Giang

Lượt xem: 96

Phong trào hiến đất đã và đang đem lại hiệu quả thiết thực trở thành sức mạnh trong xây dựng nông thôn mới ở các địa phương.

Kết quả sau 2 năm, người dân ở 40 xã xây NTM mới giai đoạn 2011-2015 đã hiến khoảng 240.000 m2 đất các loại, tập trung ở các huyện: Yên Dũng, Lạng Giang, Việt Yên, Tân Yên, Yên Thế, Lục Ngạn, Hiệp Hòa. Riêng năm 2012, đã hiến gần 140.000 m2 đất (trong đó 3 xã của huyện Yên Thế hiến trên 30.000 m2; 4 xã của huyện Lạng Giang hiến 21.679 m2; 3 xã của huyện Lục Ngạn hiến trên 20.000 m2; 4 xã của huyện Tân Yên gần 14.000 m2) và tháo dỡ gần 9.000 m tường rào mở rộng đường giao thông nông thôn, đảm bảo chiều rộng bình quân nền đường từ 5-7 m, mặt đường 2,5-3 m; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về phát triển giao thông nông thôn. Bên cạnh đó, người dân ở các xã còn lại trên địa bàn tỉnh đã hiến trên 370.000 m2 đất, trong đó các hộ dân của huyện Lạng Giang đã hiến trên 133.504 m2 (điển hình như các xã Tiên Lục: 65.000 m2, Tân Thanh: 20.358 m2); các hộ dân của huyện Tân Yên đã hiến trên 226.214 m2 (điển hình như các xã Tân Trung: 92.707 m2, Ngọc Thiện: 62.450 m2, Ngọc Vân: 21.643 m2, Phúc Hòa: 15.600 m2).

Việc xây dựng, mở rộng, mở mới các tuyến đường giao thông nông thôn là một tiêu chí quan trọng trong bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới, góp phần thúc đẩy kinh tế – xã hội phát triển. Phong trào hiến đất đã và đang đem lại hiệu quả thiết thực, trở thành sức mạnh trong xây dựng nông thôn mới ở các địa phương.

Theo bacgiang.gov.vn