Hiệu quả từ dự án “Hỗ trợ xây dựng mô hình HTX sản xuất và tiêu thụ nấm ăn” tại xã Đồng Việt (Yên Dũng)

Lượt xem: 97

Đồng chí Lã Văn Đoàn – Phó chủ tịch Thường trực HND tỉnh

dự bàn giao nồi hấp thanh trùng nấm với công suất 800 bịch/lần

Phương châm cho nông dân cái cần câu chứ không cho con cá, với cách làm thiết thực là cầm tay chỉ việc, được Đảng ủy, UBND xã phối hợp chỉ đạo và sự cố gắng của hội viên nông dân. Hội Nông dân tỉnh đã hỗ trợ các hộ tham gia dự án về kỹ thuật trồng nấm ăn (nấm sò, nấm rơm, nấm mộc nhĩ); tổ chức các hộ đi tham quan thực tế mô hình trồng nấm ăn có hiệu quả tại xã Nghĩa Hưng (Lạng Giang), hỗ trợ giống nấm cho các hộ tham gia dự án. Ngày 10/12/2013 Hội Nông dân tỉnh mời đại diện Sở NN&PTNT, Đảng ủy, UBND xã Đồng Việt và 30 hộ dự nghiệm thu và đưa vào chạy thử nồi hấp thanh trùng nấm với công suất 800 bịch/lần. Đây là hạng mục chính của dự án. Thông qua kết quả của dự án, Đảng ủy, UBND xã và các hộ phấn khởi, dự án được thực hiện dân chủ, công khai. Tại hội nghị tổng kết, Đảng ủy giao cho Hội Nông dân xã xây dựng quy chế sử dụng để xây dựng mô hình trồng nấm ăn của xã mang lại hiệu quả kinh tế cao cho các hộ góp phần phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015. Dự kiến năm 2014, các hộ sẽ duy trì và mở rộng quy mô sản xuất nấm ăn tại địa phương theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung,bền vững. Kết quả của dự án đã khẳng định được vai trò của Hội Nông dân Việt Nam trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số chương trình phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội địa phương theo Quyết định số 673/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Phan Thị Thu Hiền

Ban KTXH HND tỉnh