Khai giảng lớp học nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn

Lượt xem: 96

Trong đó, lớp chăn nuôi thú y tại xã Hợp Đức (Tân Yên) cho 32 lao động tham gia; lớp trồng trọt tại xã Việt Ngọc (Tân Yên) cho 30 lao động; lớp chăn nuôi thú y tại xã Mỹ Hà (Lạng Giang) 32 lao động; lớp chăn nuôi thú y tại xã Cảnh Thụy (Yên Dũng) 32 lao động.

Một buổi khai giảng lớp dạy nghề trồng trọt tại huyện Tân Yên

Chương trình giảng dạy được chia thành 04 môdum, 288 tiết. Cụ thể, nghề trồng trọt lao động được cung cấp kiến thức cơ bản về sinh lý, sinh thái đất đai, phân bón, một số phương pháp nhân giống, kỹ thuật trồng một số cây thực phẩm, cây lương thực…; một số bệnh thông thường của gia súc (trâu, bò), gia cầm (gà, vịt)…

Các lớp học nghề được tổ chức ở địa phương, thời gian đào tạo 02 tháng/ lớp bao gồm cả phần lý thuyết và phần thực hành. Qua đó, góp phần nâng cao kiến thức, kỹ năng cho lao động nông thôn về trồng trọt, chăn nuôi; từng bước thúc đẩy kinh tế hộ gia đình phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa, góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động và giảm nghèo ở địa phương.

Lê Xuân Trung

PGĐ Trung tâm Dạy nghề