HỘI NÔNG DÂN HUYỆN YÊN THẾ VỚI HOẠT ĐỘNG TÍN CHẤP GIÚP NÔNG DÂN VAY VỐN PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT KINH DOANH

Lượt xem: 89

Để giúp hội viên nông dân được tiếp cận với các nguồn vốn ưu đãi đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, nhiều năm qua Hội Nông dân huyện đã phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội huyện thực hiện tốt công tác vay vốn cho các hộ nghèo và đối tượng chính sách, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của Hội. Hiện nay các cấp Hội đang nhận ủy thác 11 chương trình cho vay, với tổng dư nợ trên 84 tỷ đồng, ở 127 tổ tín chấp cho 4.807 hộ vay vốn. Qua đánh giá hiệu quả sử dụng vốn vay cho thấy hội viên đều sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, có hiệu quả, nguồn vốn luôn được các cấp Hội kiểm tra, giám sát chặt chẽ nhờ đó mà chất lượng tín dụng được nâng lên, tỷ lệ nợ quá hạn giảm qua các năm. Phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện thành lập được 126 tổ vay vốn do tổ chức Hội quản lý, cho 6.659 lượt hội viên nông dân vay trên 153 tỷ đồng. Nhờ phát huy được vai trò tích cực của các tổ vay vốn, các nguồn vốn được hội viên nông dân sử dụng và phát huy hiệu quả. Bên cạnh đó, các cấp Hội chỉ đạo xây dựng Quỹ Hỗ trợ nông dân, từ năm 2012 đến nay đã vận động hội viên nông dân ủng hộ Quỹ được 466.015.000 đồng, cho 46 lượt hội viên vay. Ngoài nguồn vận động hội viên nông dân đóng góp, Hội Nông dân huyện còn nhận ủy thác nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân do Trung ương Hội và Hội Nông dân tỉnh ủy thác với dư nợ 1.620 triệu đồng, hỗ trợ cho 178 lượt hội viên vay, góp phần đáp ứng nhu cầu nguồn vốn đầu tư sản xuất, tạo việc làm cho hội viên nông dân.

Mô hình trồng chè theo tiêu chuẩn VietGap của nông dân xã Xuân Lương

Để giúp các hộ vay vốn sử dụng đúng mục đích, đem lại hiệu quả kinh tế cao, Hội đã phối hợp với các cấp, các ngành có liên quan đẩy mạnh công tác tập huấn, hội thảo đánh giá hiệu quả của mô hình phát triển kinh tế, giúp nông dân tiếp cận được các tiến bộ khoa học kỹ thuật để áp dụng vào sản xuất kinh doanh. Được hỗ trợ về vốn, vật tư nông nghiệp và kiến thức khoa học kỹ thuật, hội viên, nông dân tích cực lao động sản xuất, nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp và xóa đói giảm nghèo trên địa bàn nông thôn. Từ đó phong trào “nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” đã góp phần quan trọng trong tăng trưởng kinh tế của huyện. Số hội viên, nông dân đăng ký danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp năm 2013 là 8460 hộ tăng 14%, so với năm 2011, chiếm 45% so với tổng số hộ nông dân trong huyện; số hộ nông dân đạt danh hiệu hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp là 8.202 hộ, chiếm 97% số hộ đăng ký; trong đó danh hiệu cấp cơ sở là 6.699 hộ, cấp huyện là 1.136 hộ, cấp tỉnh là 360 hộ, cấp TW là 07 hộ. Đã có nhiều tấm gương nông dân không cam chịu đói, nghèo quyết tâm vươn lên, vượt qua khó khăn phát huy lợi thế của địa phương, khai thác mọi tiềm năng đất đai, lao động, tiền vốn để phát triển những mô hình sản xuất hiệu quả; trở thành những hộ sản xuất kinh doanh giỏi, điển hình như: bà Phan Thị Hạnh ở bản Rừng Dài – xã Tam Tiến, nuôi gà thả vườn quy mô 21.000 con/ năm và dịch vụ kinh doanh thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi mỗi năm tiêu thụ trên 1.000 tấn thức ăn chăn nuôi cho thu nhập trên 500 triệu đồng, thường xuyên giúp 8 lao động có công ăn việc làm, giúp 15 hộ nghèo tại địa phương với số tiền 95 triệu đồng và đã có 9 hộ thoát nghèo; ông Nguyễn Ngọc Dung (xã Đông Sơn) trồng cam Đường Canh, cam Vinh, cam V2 quy mô trên 3 ha cho thu nhập trên 400 triệu đồng, thường xuyên tạo việc làm cho 10-15 lao động và phổ biến kỹ thuật trồng cam cho 20 hộ khác trong thôn; hộ ông Lăng Văn Liệu thôn La Thành, xã Tiến Thắng với mô hình VAC mỗi năm cho thu lãi trên 300 triệu đồng, thường xuyên giúp 10 lao động có thu nhập ổn định, giúp đỡ về KHKT, kinh nghiệm sản xuất cho 20 hộ khác…

Nhờ làm tốt các hoạt động dịch vụ, điển hình là dịch vụ vốn giúp nông dân đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, nhiều năm qua, số hộ nông dân khá, giàu của huyện tăng lên, số hộ nghèo giảm đáng kể góp phần tích cực vào chương trình mục tiêu xoá đói giảm nghèo trên địa bàn huyện, năm 2011 tỷ lệ hộ nghèo chiếm 18,96% đến năm 2013 giảm còn 14,49%. Tỷ lệ tập hợp hội viên vào tổ chức Hội ngày càng cao, hội viên thêm gắn bó với tổ chức Hội và tích cực tham gia xây dựng tổ chức Hội, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền ngày càng vững mạnh.

Trần Thị Hằng

HND huyện Yên Thế