HỘI NÔNG DÂN HUYỆN LỤC NGẠN TỔNG KẾT 5 NĂM PHONG TRÀO SẢN XUẤT KINH DOANH GIỎI GIAI ĐOẠN 2012-2016

Lượt xem: 92

5 năm qua, phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi đã tạo động lực thúc đẩy cán bộ, hội viên nông dân phát huy thế mạnh của địa phương, sáng tạo trong lao động sản xuất, từng bước hình thành các vùng sản xuất chuyên canh, hướng tới chuỗi liên kết, xây dựng thương hiệu nông sản hàng hóa đặc trưng của huyện như: Vải thiều Vietgap, Globalgap, Mỳ Chũ (Nam Dương)…Nhiều hộ SXKD giỏi liên kết thành lập câu lạc bộ, HTX như: “Câu lạc bộ sản xuất cây ăn quả có múi 01 tỷ đồng”; “HTX mỳ Chũ Nam Dương”…Thông qua phong trào SXKD giỏi, đã xuất hiện hàng nghìn hộ dân hiến đất làm đường giao thông và các công trình phúc lợi tại địa phương góp phần xây dựng nông thôn mới.

Phát biểu và chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Nguồn – Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh biểu dương những kết quả các cấp Hội Nông dân trong huyện đã đạt được và nhấn mạnh 4 nhiệm vụ chính đối với Hội Nông dân huyện cần tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả trong thời gian tới.

Kết thúc hội nghị, UBND huyện khen thưởng cho 6 tập thể, 11 cá nhân; Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện khen thưởng cho 05 tập thể và 17 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2012-2016.

Hoàng Thị Thúy Nga

Hội Nông dân huyện Lục Ngạn