Tập huấn kỹ năng tổ chức, điều hành Đại hội Hội nông dân các cấp cho cán bộ cơ sở và chi hội

Lượt xem: 89

Quang cảnh lớp tập huấn

Tại lớp tập huấn, các học viên được đồng chí Nguyễn Văn Nguồn – Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh hướng dẫn các kỹ năng tổ chức điều hành Đại hội Hội Nông dân các cấp; tổ chức hội nghị tổng kết hết nhiệm kỳ chi hội. Qua đó đã trang bị những kỹ năng, nghiệp vụ cần thiết cho đội ngũ cán bộ hội để chuẩn bị cho Đại hội Hội Nông dân cấp cơ sở nhiệm kỳ 2018 – 2023 và hội nghị chi hội nhiệm kỳ 2017-2020.

Ban Tổ chức