Xây dựng mô hình tuyến đường sáng- xanh- sạch- đẹp

Lượt xem: 104

Cán bộ, hội viên nông dân trong mô hình tổng vệ sinh đường làng, ngõ xóm

Mô hình tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp là một trong các mô hình hội nông dân tham gia bảo vệ môi trường nông thôn do Hội Nông dân tỉnh hướng dẫn. Mô hình được hỗ trợ dụng cụ làm vệ sinh môi trường; cán bộ, hội viên nông dân được tập huấn hướng dẫn việc thu gom, phân loại và xử lý rác thải tại hộ gia đình, sử dụng rác thải sau phân loại làm phân hữu cơ, quy trình xử lý rơm rạ sau thu hoạch và ứng dụng chế phẩm sinh học vào sản xuất hạn chế ô nhiễm môi trường,… Thực hiện mô hình, định kỳ vào ngày 14 hàng tháng tiến hành tổng vệ sinh đường làng ngõ xóm, thu gom rác thải đồng ruộng; hạn chế các hành vi thu gom, thải rác thải sinh hoạt trái quy định; thực hiện việc phân loại, thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt cụ thể: rác hữu cơ dễ phân hủy là các loại thức ăn thừa, hư hỏng, vỏ trái cây…. ủ thành phân hữu cơ, chất mùn thu được từ quá trình phân hủy, không chứa các mầm bệnh, bón cho cây trồng, đồng ruộng; rác thải khó phân hủy có thể tái chế là các loại rác có thể sử dụng lại nhiều lần trực tiếp hoặc chế biến lại như: giấy, bìa, kim loại…; rác không có khả năng tái chế như nhãn chai lọ, túi ni lông…thu gom và xử lý tại các khu xử lý rác thải tập trung theo quy định,…

Đ/c Nguyễn Văn Nguồn – Phó Chủ tịch HND tỉnh tập huấn cho cán bộ, hội viên nông dân trong mô hình

Mô hình đã từng bước làm thay đổi nhận thức, hành vi và thói quen của mỗi cán bộ, hội viên, nông dân trong việc phân loại và xử lý rác thải tại hộ gia đình, địa phương; góp phần giữ gìn, bảo vệ môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp, bảo đảm sức khỏe của người dân, giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu./.

Ban Tổ chức