HỘI NÔNG DÂN TỈNH TỔ CHỨC TRIỂN KHAI DỰ ÁN VÀ TẬP HUẤN KIẾN THỨC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN

Lượt xem: 89

Quang cảnh buổi tập huấn

Dự án nhằm nâng cao nhận thức cho hội viên nông dân trong việc giữ gìn và bảo vệ môi trường; tăng cường ý thức, năng lực về quản lý, khai thác, sử dụng và bảo vệ môi trường nông thôn; phát huy nội lực tại chỗ, kết hợp lồng ghép với nguồn lực khác để người dân tự nguyện đóng góp kinh phí, đất đai, ngày công xây dựng công trình… góp phần làm giảm ô nhiễm môi trường và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Qua dự án, cán bộ, hội viên nông dân được tập huấn hướng dẫn thu gom, phân loại và xử lý rác thải, chất thải tại hộ gia đình; quy trình xử lý rác thải hữu cơ và phế thải nông nghiệp…; kỹ năng truyền thông; vai trò của Hội Nông dân đối với công tác bảo vệ môi trường nông thôn trong xây dựng nông thôn mới. Qua đó, giúp học viên nâng cao nhận thức, ý thức, trở thành nòng cốt trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ môi trường; góp phần xây dựng môi trường nông thôn “xanh, sạch, đẹp và bền vững”./.

BAN TỔ CHỨC – HND tỉnh Bắc Giang