Giải ngân 01 tỷ đồng từ nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân tại xã Thường Thắng huyện Hiệp Hòa

Lượt xem: 86

Hội Nông dân tỉnh giải ngân Dự án án “Trồng dưa áp dụng công nghệ cao”

Theo dự án, mỗi hộ dân được vay 100 triệu đồng, thời hạn cho vay là 24 tháng. Đây là một trong hai dự án lớn nhất của tỉnh được Quỹ HTND Trung ương đầu tư và là dự án đầu tiên áp dụng mức cho vay tối đa theo quy định của Trung ương Hội. Các hộ vay vốn đã cam kết sử dụng nguồn vốn vay đúng mục đích, có hiệu quả và hoàn trả vốn, phí đầy đủ, đúng hạn.

Cùng ngày, Hội Nông dân tỉnh đã tổ chức tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật về “Trồng dưa Mỹ, dưa leo trong nhà màng áp dụng công nghệ cao” cho gần 50 người là thành viên Ban quản lý dự án xã; các hộ được thụ hưởng dự án và một số hội viên nông dân tại Hợp Tác xã Đồng Tâm 3. Qua đó, các học viên đã được trang bị thêm kiến thức khoa học kỹ thuật áp dụng vào sản xuất góp phần tăng năng suất, chất lượng sản phẩm.

Mô hình trồng dưa Mỹ ứng dụng công nghệ cao tại xã Thường Thắng, huyện Hiệp Hòa.

BĐH QUỸ HTND