TẬP HUẤN CHUYỂN GIAO KHOA HỌC KỸ THUẬT CHO HỘI VIÊN NÔNG DÂN

Lượt xem: 94

Trong buổi tập huấn, các học viên đã được cán bộ kỹ thuật của Trung tâm khuyến nông truyền đạt, hướng dẫn về quy trình sản xuất rau an toàn; kỹ thuật bón phân và quy trình sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn theo nguyên tắc “4 đúng” để nâng cao hiệu suất sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất nông nghiệp; các biện pháp sơ cứu khi bị nhiễm độc thuốc bảo vệ thực vật …

Qua buổi tập huấn, đã giúp cán bộ, hội viên, nông dân nắm bắt quy trình kỹ thuật và các quy định trong sản xuất rau an toàn; cách thức nhận biết, quy trình sử dụng thuốc bảo vệ thực vật theo nguyên tắc”4 đúng” để áp dụng trong sản xuất nhằm tiết kiệm chi phí, an toàn khi sử dụng, đem lại hiệu quả cao trong sản xuất nông nghiệp./.

Hà Văn Hồng – PCT HND huyện Lạng Giang