Hội Nông dân huyện Yên Dũng: tổ chức tập huấn công nghệ thông tin cho cán bộ hội cơ sở

Lượt xem: 75

Tại lớp tập huấn, các học viên được trang bị những kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin, cách sử dụng và khai thác các thông tin hữu ích trên mạng internet… Qua đó giúp họ có thêm kỹ năng, kiến thức về công nghệ thông tin để ứng dụng vào hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân, đồng thời hướng dẫn hội viên, nông dân tiếp cận, khai thác thông tin thị trường, kiến thức khoa học kỹ thuật áp dụng vào sản xuất để nâng cao hiệu quả sản xuất và thu nhập.

HỘI NÔNG DÂN HUYỆN YÊN DŨNG