Trưng bày sản phẩm tiêu biểu tại Lễ phát động tuyên truyền, vận động sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng

Lượt xem: 118

Một số hình ảnh tại gian hàng trưng bày sản phẩm của Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang

Các sản phẩm được Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang lựa chọn trưng bày tại Lễ phát động bao gồm: Vải sớm Phúc Hòa; Mỳ Chũ; Gạo thơm Yên Dũng; Rượu Làng Vân; Bánh đa nem Thổ Hà; Chè Bản Ven; Bánh Đa kế. Đây là những sản phẩm tiêu biểu bảo đảm chất lượng an toàn thực phẩm, qua đó, góp phần quảng bá sản phẩm; tuyên truyền, tạo chuyển biến trong nhận thức cho nông dân về sản xuất kinh doanh đảm bảo an toàn thực phẩm bảo vệ sức khỏe, lợi ích cộng đồng.

Ban Kinh tế – Xã hội