Việt Yên tổ chức tập huấn kỹ thuật trồng, chăm sóc cây ăn quả

Lượt xem: 105

Tại lớp tập huấn, các học viên đã được giảng viên truyền đạt những kiến thức cơ bản về kỹ thuật trồng, chăm sóc một số cây ăn quả; việc quy hoạch, chăm sóc, phòng trừ dịch bệnh cho cây ăn quả và cách dùng thuốc bảo vệ thực vật để phòng trừ sâu bệnh có hiệu quả trên các loại cây trồng…

Thông qua lớp tập huấn, giúp học viên có thêm kiến thức, kỹ thuật trồng, chăm sóc cây ăn quả, từ đó ứng dụng vào thực tế sản xuất, nâng cao năng suất, thu nhập, góp phần phát triển kinh tế của địa phương.

Nguyễn Thị Hương- CHỦ TỊCH HỘI NÔNG DÂN XÃ HƯƠNG MAI