Nấm sạch Hưng Vượng

Lượt xem: 110

Sản phẩm của cơ sở mang thương hiệu “nấm sạch Việt” hiện có mặt tại nhiều siêu thị lớn trong và ngoài tỉnh. Hợp tác xã thu lãi 500-600 triệu đồng/năm, tạo việc làm cho hàng chục lao động địa phương.

Hệ thống nhà xưởng diện tích hơn 7.000m2, thu hoạch hơn 100 tấn sản phẩm/năm.
Hệ thống nhà xưởng diện tích hơn 7.000m2, thu hoạch hơn 100 tấn sản phẩm/năm.
Nấm được trồng từ nguồn nguyên liệu bảo đảm các điều kiện an toàn.
Nấm được trồng từ nguồn nguyên liệu bảo đảm các điều kiện an toàn.
Giám đốc Hợp tác xã Đồng Xuân Hiệp (SN 1981) trực tiếp kiểm tra chất lượng cấy giống theo quy trình công nghệ cao.
Giám đốc Hợp tác xã Đồng Xuân Hiệp (SN 1981) trực tiếp kiểm tra chất lượng cấy giống theo quy trình công nghệ cao.
Xã viên Hợp tác xã triển khai các công đoạn trồng nấm.
Xã viên Hợp tác xã triển khai các công đoạn trồng nấm.
Một khu trồng nấm.
Một khu trồng nấm.
Một trong 4 phòng nuôi nấm ứng dụng công nghệ cao vừa được đầu tư.
Một trong 4 phòng nuôi nấm ứng dụng công nghệ cao vừa được đầu tư.
Sản phẩm nấm của Hợp tác xã.

Sản phẩm nấm của Hợp tác xã.

Nguồn baobacgiang.com.vn