Hội Nông dân tỉnh giải ngân dự án vay vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân

Lượt xem: 92

Đây là nguồn vốn vay từ Quỹ HTND được TW Hội ủy thác cho Hội Nông dân xã Hợp Thịnh làm chủ dự án với số tiền 600.000.000đ cho 12 hội viên nông dân vay. Mỗi hộ được vay 50 triệu đồng để thực hiện dự án ” Trồng rau theo tiêu chuẩn VietGap” trong thời gian 24 tháng. Các hộ vay vốn cam kết sử dụng nguồn vốn vay đúng mục đích, có hiệu quả, hoàn trả vốn và phí đầy đủ, đúng hạn. Nguồn vốn này giúp các hộ hội viên nông dân tiếp tục mở rộng quy mô sản xuất, cải thiện đời sống, góp phần thực hiện thành công các chỉ tiêu kinh tế – xã hội của địa phương.

Để giúp hội viên nông dân sử dụng vốn đúng mục đích và có hiệu quả, Ban Điều hành Quỹ đã tổ chức tập huấn kỹ thuật trồng và thu hoạch rau theo tiêu chuẩn VietGAP cho các hộ vay và hội viên nông dân trong xã.

Ban Kinh tế- Xã hội