HỘI NÔNG DÂN TỈNH TỔ CHỨC HỖ TRỢ NÂNG CAO NĂNG LỰC CHO CÁC THÀNH VIÊN TỔ HỢP TÁC

Lượt xem: 115

Hội nghị triểrn khai kế hoạch hỗ trợ Tổ hợp tác Sản xuất na dai theo tiêu tiêu chuẩn VietGAP xã Nghĩa Phương (Lục Nam)

Đ.c Lã Văn Đoàn – Phó Chủ tịch TT HND tỉnh cùng đoàn công tác Khảo sát địa điểm xây dựng mô hình nhân giống cây ba kích tím tại xã Thanh Luận – Sơn Động

Theo kế hoạch năm 2019, Ban Quản lý Chương trình MTCP2 cấp tỉnh tập trung hỗ trợ THT sản xuất na dai theo tiêu chuẩn VietGAP xã Nghĩa Phương xây dựng thành công mô hình sản xuất na dai theo tiêu chuẩn VietGAP; phát triển THT lên Hợp tác xã. Hỗ trợ THT trồng cây ba kích tím xã Thanh Luận xây dựng mô hình nhân giống cây ba kích tím; phát triển THT lên Hợp tác xã. Thông qua các hoạt động hỗ trợ giúp cán bộ, hội viên, nông dân nâng cao năng lực, nhận thức, cách nghĩ, cách làm, mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng sang cây trồng có hiệu quả kinh tế cao theo hướng hàng hóa, nông sản chất lượng tốt.

Thân Thị Dũng – Ban KH-TH HND tỉnh