MỞ RỘNG ĐỊA BÀN THỰC HIỆN DỰ ÁN “NÂNG CAO NĂNG LỰC SỬ DỤNG MÁY TÍNH, ĐIỆN THOẠI THÔNG MINH VÀ INTERNET CHO CÁN BỘ, HỘI VIÊN, NÔNG DÂN”

Lượt xem: 78

Các học viên thamg gia tập huấn, sinh hoạt câu lạc bộ là cán bộ, hội viên, nông dân tiêu biểu (thành viên các chi, tổ hội nghề nghiệp, các tổ hợp tác, hợp tác xã, câu lạc bộ, nhóm cùng sở thích…) với 3 mục tiêu: (1) nâng cao năng lực (2) sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, (3) áp dụng có hiệu quả vào sản xuất và đời sống. Tại lớp tập huấn, học viên được trang bị kiến thức cơ bản về cách sử dụng máy tính, soạn thảo văn bản, internet và tìm kiến thông tin trên mạng internet, các công cụ trao đổi thông tin qua mạng internet và điện thoại thông minh. Nhằm nâng cao hiệu quả công tác Hội, phong trào nông dân góp phần phát triển nông nghiệp hiện đại, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại.

Đ.c Lã Văn Đoàn – PCTTT Hội Nông dân tỉnh khai mạc lớp tập huấn tại xã Xương Lâm

Ra mắt câu lạc bộ “Nông dân với internet” tại xã Xương Lâm (Lạng Giang)

Đến nay, toàn tỉnh có 19 xã triển khai thực hiện dự án với 475 cán bộ, hội viên, nông dân tham gia; thành lập và ra mắt 19 CLB “Nông dân với internet” với 285 thành viên. Thời gian tới, Hội Nông dân sẽ tổ chức Hội thi “CLB Nông dân với internet” cấp tỉnh với sự tham gia của các câu lạc bộ.

Thân Thị Dũng – Ban Kế hoạch – Tổng hợp