Lục Ngạn: Thu từ vải thiều tăng hơn 1 nghìn tỷ đồng so với năm 2018

Lượt xem: 84
Nông dân xã Phì Điền (Lục Ngạn) chuẩn bị thu hoạch vải thiều muộn.

Nông dân xã Phì Điền (Lục Ngạn) chuẩn bị thu hoạch vải thiều muộn.

Từ nay đến hết vụ, huyện Lục Ngạn chỉ đạo hộ dân khẩn trương thu hoạch diện tích còn lại, tổng sản lượng ước đạt 91.650 tấn.

Với giá bán bình quân 35,8 nghìn đồng/kg, vụ này huyện Lục Ngạn ước thu được 3.282 tỷ đồng.

Đáng chú ý, dù sản lượng giảm hơn năm ngoái (năm 2018 đạt 141.230 tấn, giá trị 2.260 tỷ đồng) nhưng giá trị năm nay lại tăng hơn 1 nghìn tỷ đồng, mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người sản xuất.

Ngay sau khi kết thúc vụ vải, huyện Lục Ngạn khuyến cáo nông dân tập trung chăm sóc, thực hiện đúng quy trình kỹ thuật để vải thiều năm sau đạt chất lượng cao hơn.

Nguồn: baobacgiang.com.vn