Tập huấn sản xuất na dai theo tiêu chuẩn VietGAP cho 300 hội viên nông dân

Lượt xem: 110

Quang cảnh hội nghị tập huấn sản xuất na dai theo tiêu chuẩn VietGAP tại xã Huyền Sơn (Lục Nam).

Tại các lớp tập huấn, các đại biểu được trang bị những kiến thức về quy trình sản xuất na dai theo tiêu chuẩn VietGAP; kỹ thuật tỉa cành, bón phân, phòng trừ một số loại sâu bệnh hại trên cây na; phương pháp thụ phấn, xử lý ra hoa, đậu quả, nuôi quả…

Các đại biểu lớp tập huấn tại xã Đông Phú (Lục Nam) được thăm quan và hướng dẫn kỹ thuật thực địa tại mô hình.

Qua đó, giúp các hộ trồng na dai nắm vững quy trình, kỹ thuật sản xuất, làm chủ tiến bộ khoa học kỹ thuật, áp dụng vào sản xuất nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Đồng thời, góp phần xây dựng và phát triển vùng sản xuất nông nghiệp hàng hoá tập trung gắn với xây dựng và phát triển thương hiệu nông sản đặc trưng của địa phương.

Duy Khải – TTHTND, Hội Nông dân tỉnh