Sơn Động ra mắt 02 mô hình “Cánh đồng xanh 3 không”

Lượt xem: 115

Theo đó, Hội Nông dân huyện đã chỉ đạo đặt 14 bể chứa rác bằng bê tông cốt thép đúc sẵn, trên thành bể có một cửa sổ để bỏ bao bì, chai lọ thuốc bảo vệ thực vật và được đặt ở các vị trí thuận lợi cho bà con vất bỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau khi sử dụng. Mỗi bể chứa có trị giá 900 nghìn đồng, kinh phí do Hội Nông dân huyện huy động nguồn lực xã hội hoá để xây dựng. Định kỳ hằng quý, Hội Nông dân các xã phối hợp với đơn vị vệ sinh môi trường huyện thực hiện việc thu gom, xử lý các loại rác thải nói trên theo quy định.

Cùng với việc ra mắt mô hình “Cánh đồng xanh 3 không”, thời gian qua, Hội Nông dân huyện đã chỉ đạo Hội Nông dân các xã, thị trấn xây dựng được 224 bể chứa vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật tại các cánh đồng trên địa bàn huyện. Qua đó, đã góp phần nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của người dân trong sản xuất, bảo vệ môi trường, hướng đến nền nông nghiệp sạch, bền vững.

Nam Quân – Sơn Động