Mất làm sao được

Lượt xem: 115

– Thưa cô, cái gì mình biết nó ở đâu thì có cho là mất không ạ? Cô chủ vô tình trả – Thưa cô, cái gì mình biết nó ở đâu thì có cho là mất không ạ? Cô chủ vô tình trả lời: – Sao lại hỏi lẩn thẩn thế! Đã biết nó ở đâu rồi lại còn gọi là mất thế nào được! Người ở nhanh nhảu thưa: – Thế thì cái ống vôi của cô không mất, con biết nó nằm ở dưới đáy sông, con vừa đánh rơi xuống đấy.

* * *

Chó cắn thầy Ông thầy xấu nết kia thấy học trò cầm cái bánh rán, dụ rằng: – Mày đưa bánh đây tao làm cái trăng khuyết cho mà coi. Thằng nhỏ không dè đưa bánh cho thầy, thầy day day cắn đứt nửa cái bánh, rồi nói tiếp: – Để tao làm cái trăng tròn cho mày coi. Thầy vừa hả miệng cắn bánh, thằng nhỏ nóng ruột lấy tay che lại lỡ trớn, thầy cắn nhầm phải tay nó khiến nó khóc ré lên. Thầy vội thổi thổi, hà hà tay cho nó và dỗ rằng: – Bữa này thầy tha học cho trò, về nhà ai có hỏi thì trò nói là bị chó cắn nhé!