Cả nước có 3.396.011 hộ nông dân đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp

Lượt xem: 81

Về cơ cấu hộ sản xuất, kinh doanh giỏi ngành trồng trọt là 1.877.588 hộ chiếm 47%; hộ sản xuất, kinh doanh giỏi ngành chăn nuôi là 1.471.062 hộ chiếm 36,8%; hộ sản xuất, kinh doanh ngành nghề và dịch vụ là 647.350 hộ chiếm 16,2%.

Bình quân thu nhập của hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi cấp tỉnh và trung ương là 160 triệu đồng/hộ/năm, trong đó hộ có thu nhập cao nhất đạt gần 7,6 tỷ đồng/ năm; hộ có thu nhập thấp nhất đạt 96 triệu đồng/ năm.

Bình quân thu nhập của hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi cấp huyện đạt 81 triệu đồng/ năm, hộ cao nhất đạt 90 triệu đồng, hộ thấp nhất đạt 37 triệu đồng/năm. Bình quân thu nhập của hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi cấp xã đạt 35,28 triệu/năm.