Dự kiến tăng lương tối thiểu thêm 100.000 đồng/tháng

Lượt xem: 90

Phát biểu tại phiên họp thứ 35 của Ủy ban Thường vụ quốc hội vào cuối tuần qua, Bộ trưởng Bộ Tài chính Vũ Văn Ninh cho biết: Năm 2011, Chính phủ dự kiến tổng thu ngân sách nhà nước là 588.500 tỷ đồng, tăng 13,1% (68.400 tỷ đồng) so với ước thực hiện năm 2010. Tổng chi ngân sách nhà nước năm 2011 là 723.600 tỷ đồng, tăng 24,3% (141.400 tỷ đồng) so với dự toán năm 2010. Trong số đó, chi thường xuyên khoảng 444.100 tỷ đồng, chiếm 61,1% tổng chi ngân sách nhà nước.

Trong khoản tăng của chi thường xuyên, Chính phủ đề xuất điều chỉnh tăng lương tối thiểu lên 830.000 đồng/tháng và dự kiến dùng 27.000 tỷ đồng ngân sách để chi cho việc tăng lương. Chính phủ cũng đề nghị mức bội chi ngân sách nhà nước dự kiến bằng 5,5% GDP và phát hành 45.000 tỷ đồng vốn trái phiếu.

Về đề xuất tăng lương tối thiểu, Ủy ban Tài chính Ngân sách cơ bản thống nhất với Chính phủ, song đề nghị báo cáo rõ cho Quốc hội phương án khi điều chỉnh mức lương tối thiểu này.

Đề xuất này cũng được đa số ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng tình. Bộ Tài chính, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội cùng các ban, ngành liên quan đang khẩn trương tính toán khả năng ngân sách năm 2011, trong đó báo cáo rõ những khó khăn về bảo đảm nguồn kinh phí để thực hiện điều chỉnh tiền lương và trợ cấp năm 2011 theo lộ trình cải cách tiền lương, trên cơ sở đó làm rõ điều kiện để thực hiện chính sách tiền lương năm 2011.

Theo danviet