Sáng nay, khai mạc Đại hội XI của Đảng

Lượt xem: 92

Tại đại hội này, các đại biểu sẽ thảo luận, bổ sung và phát triển Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH; Nghe Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khóa X trình Đại hội XI; Tổng kết việc thi hành Điều lệ Đảng và đề xuất bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng.

Đại hội cũng sẽ bầu Ban Chấp hành Trung ương, cơ quan lãnh đạo cao nhất giữa hai kỳ Đại hội của Đảng.

Theo Dự thảo Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khóa X trình Đại hội XI, phần đánh giá, kiểm điểm 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội X đã khẳng định: đất nước Việt Nam đã nỗ lực phấn đấu, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, ‘đạt được những thành tựu quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội X đề ra, nhưng cũng còn nhiều hạn chế, khuyết điểm cần được khắc phục…”.

Trên cơ sở tính toán bước đầu, Dự thảo Báo cáo chính trị nêu một số chỉ tiêu phát triển chủ yếu 5 năm 2011-2015, trong đó tốc độ tăng trưởng GDP bình quân là 7,0 – 7,5% năm; GDP bình quân đầu người năm 2015 1à 2.000 USD, gấp 1,7 lần năm 2010. Cơ cấu GDP: nông nghiệp 17-18%; công nghiệp và xây dựng 41-42%; dịch vụ 41-42%; sản phẩm công nghệ cao và sản phẩm ứng dụng công nghệ cao đạt 35% tăng GDP; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 55%.

Báo cáo xác định 5 nhiệm vụ chủ yếu của nhiệm kỳ XI: Ổn định kinh tế vĩ mô; Phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, chất lượng nguồn nhân lực; phát triển khoa học, công nghệ và kinh tế tri thức; Tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị – xã hội, độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, trật tự an toàn xã hội; Phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn đần tộc; hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức…

Dự thảo Chiến lược đưa ra các quan điểm phát triển đất nước trong thập niên tới, đó là phát triển nhanh, bền vững là yêu cầu xuyên suốt; đổi mới đồng bộ, phù hợp về kinh tế và chính trị vì mục tiêu xây dựng nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; thực hành dân chủ, phát huy tối đa nhân tố con người, coi con người là chủ thể, nguồn lực chủ yếu và mục tiêu của sự phát triển…

Đại hội XI cũng sẽ tiến hành bầu Ban Chấp hành Trung ương khoá mới. Ông Nguyễn Bắc Son, phó trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư, cho biết sẽ phấn đấu tăng tỉ lệ trẻ, tỉ lệ nữ, tỉ lệ cán bộ người dân tộc, tỉ lệ cán bộ khoa học trong Ban chấp hành trung ương khóa XI, bảo đảm có tính kế thừa, số mới không dưới 1/3 và có ba độ tuổi: dưới 50 tuổi, từ 50-60 tuổi và trên 61 tuổi.

Bên lề cuộc họp báo về Đại hội XI sáng 10/1, ông Trần Lưu Hải, Phó trưởng Ban Tổ chức trung ương cho biết, phương hướng nhân sự khóa XI dự kiến khoảng 175 ủy viên trung ương chính thức. Ban chấp hành trung ương khóa X dự kiến số lượng ứng cử viên cho chức danh ủy viên Bộ Chính trị khóa XI là 17 người.

Tham dự Đại hội có 1.377 đại biểu, đại diện cho hơn 3,6 triệu đảng viên sinh hoạt ở gần 54.000 tổ chức cơ sở đảng.

Ngoài số đại biểu chính thức, Đại hội còn mời các vị nguyên là Tổng Bí thư, nguyên Chủ tịch nước, nguyên Thủ tướng Chính phủ, nguyên Chủ tịch Quốc hội, nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư TƯ Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ; đại diện Bà mẹ Việt Nam anh hùng; đại diện nhân sĩ, trí thức tiêu biểu; đại diện thế hệ trẻ và các đồng chí ủy viên Ủy ban Kiểm tra TƯ khóa X đến dự Đại hội XI. Đại hội cũng mời các vị Đại sứ, đại diện ngoại giao các nước, các tổ chức quốc tế tham dự.

Theo Dân trí