Quốc hội thông qua Nghị quyết kinh tế xã hội

Lượt xem: 92

Ngay ngày hôm nay, Quốc hội thảo luận tại hội trường (truyền hình trực tiếp) về báo cáo giám sát của Quốc hội về việc chấp hành pháp luật môi trường tại các khu kinh tế và làng nghề.

Đặc biệt, trong tuần làm việc này, Quốc hội sẽ thông qua các nghị quyết quan trọng là Nghị quyết về Kế hoạch phát triển KTXH giai đoạn 2011 – 2015, Nghị quyết về Kế hoạch phát triển KTXH năm 2012 và Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2012.

Quốc hội cũng sẽ tiếp tục thảo luận, thông qua về chương trình trồng mới 5 triệu ha rừng, kế hoạch sử dụng đất, chương trình mục tiêu quốc gia…

Về xây dựng pháp luật, Quốc hội tiếp tục thảo luận nhiều dự án luật quan trọng như: Luật Giá, Luật Xử lý vi phạm hành chính, Luật Phổ biến giáo dục pháp luật, phòng chống tác hại thuốc lá, Luật Khiếu nại tố cáo sửa đổi, Luật Tài nguyên nước…

Theo danviet