Quốc hội thảo luận Đề án tổng thể tái cơ cấu nền kinh tế

Lượt xem: 98

Ngày 21/5, Quốc hội đã nghe Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về Đề án tổng thể tái cơ cấu nền kinh tế. Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu trình bày Báo cáo ý kiến về Đề án tổng thể tái cơ cấu nền kinh tế.

Ngày 24/5, các đại biểu Quốc hội đã thảo luận tại tổ về Đề án này. Đề án tổng thể tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng gồm năm phần, bao gồm sự cần thiết của tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng; xác định mục tiêu và nguyên tắc tái cơ cấu kinh tế; trình bày nội dung, định hướng cơ bản tái cơ cấu kinh tế; trình bày hệ thống các nhóm giải pháp để tái cơ cấu kinh tế; tổ chức thực hiện. Đề án kiến nghị 12 nhóm giải pháp tái cơ cấu kinh tế. Về việc tổ chức triển khai thực hiện, theo Đề án, trước mắt, tái cơ cấu tập trung vào các lĩnh vực, bao gồm tái cơ cấu hệ thống các ngân hàng thương mại và tổ chức tài chính; tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước mà trọng tâm là tập đoàn, tổng công ty nhà nước; tái cơ cấu đầu tư công… Chính phủ xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới là từng bước thực hiện có kết quả chủ trương tái cấu trúc nền kinh tế theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh. Cổng Thông tin điện tử Chính phủ sẽ cập nhập thông tin về nội dung phiên thảo luận hôm nay về Đề án quan trọng này.

chinhphu.vn