Ba thí sinh trúng tuyển vụ trưởng của Ban Tổ chức Trung ương

Lượt xem: 77

Đạt 84,4 điểm, ông Đỗ Phương Đông (Vụ phó phụ trách Vụ Chính sách cán bộ) đã trúng tuyển chức danh Vụ trưởng; ông Phạm Mạnh Khởi (83,6 điểm), Vụ phó phụ trách Vụ Cơ sở Đảng trúng tuyển chức danh Vụ trưởng Cơ sở Đảng. Ông Nguyễn Xuân Liết (82,1 điểm), Vụ phó Tổ chức – Điều lệ trúng tuyển chức danh Vụ trưởng Vụ Địa phương III.

Ngày 1/10, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đã trao Quyết định bổ nhiệm cho ba cán bộ nói trên, thời hạn 5 năm.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính trao Quyết định bổ nhiệm cho ba thí sinh xuất sắc nhất.

Trước đó, 12 người được xác định có đủ điều kiện dự thi, trong đó năm ứng viên dự thi Vụ trưởng Vụ Chính sách cán bộ, 3 ứng viên thi Vụ trưởng Vụ Cơ sở đảng và 4 ứng viên dự thi Vụ trưởng Vụ Địa phương III.

Cuộc thi được tổ chức trong ngày 30/9 và 1/10. Ở phần thi đầu tiên, 12 thí sinh phải trình bày đề án và chương trình hành động với thời lượng bảo vệ đề án không quá 45 phút. Các thành viên Hội đồng thi tuyển còn đặt câu hỏi để người dự thi trả lời.

Hoàn thành phần thi này, các thành viên Hội đồng thi tuyển chấm điểm một lần bằng phiếu kín. Điểm cuối cùng là điểm trung bình cộng của các thành viên. Người trúng tuyển là người có điểm thi cao nhất và phải đạt từ 50 điểm trở lên trên thang điểm 100.

Ban Tổ chức Trung ương là đơn vị đầu tiên trong số 14 bộ, ban, ngành Trung ương tổ chức thi tuyển cán bộ lãnh đạo cấp vụ theo kết luận của Bộ Chính trị về Đề án “Thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng”.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Hội đồng thi tuyển Phạm Minh Chính cho biết quá trình chuẩn bị thi tuyển đã được chuẩn bị kỹ càng, chặt chẽ, đảm bảo công tâm, khách quan, trung thực, đúng các quy định được ban hành. Ông Chính nhấn mạnh, thi tuyển sẽ là phương thức, cách làm mới trong quá trình bổ nhiệm, đề bạt cán bộ.

vnex