Tình hình hoạt động của các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh

Lượt xem: 78

Hoạt động của các hợp tác xã ngày càng đa dạng theo hướng sản xuất kinh doanh tổng hợp gắn với các hoạt động dịch vụ, đáp ứng các nhu cầu của xã viên, góp phần giải quyết việc làm cho xã viên và người lao động, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, nhất là ở khu vực nông thôn.

Các hợp tác xã trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp và thuỷ sản bên cạnh việc thực hiện các dịch vụ truyền thống như thuỷ nông, cung ứng giống, vật tư phục vụ sản xuất nông nghiệp.. đã tiến hành liên kết với các doanh nghiệp để tiêu thụ sản phẩm cho hộ xã viên, tổ chức hoạt động tín dụng nội bộ mang lại lợi ích thiết thực. Các hợp tác xã trong lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng đã thường xuyên đổi mới về quản lý và hoạt động, mạnh dạn đầu tư thiết bị, áp dụng công nghệ mới, nâng cao chất lượng sản phẩm, đã xuất khẩu được một số sản phẩm ra nước ngoài. Các quỹ tín dụng nhân dân cơ sở đang là mô hình kinh tế hợp tác hiệu quả, góp phần hạn chế tình trạng cho vay nặng lãi ở cơ sở, giúp xã viên vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh, phát triển các ngành nghề truyền thống ở địa phương, tạo việc làm cho một bộ phận lao động ở khu vực nông thôn. Các hợp tác xã hoạt động trong các lĩnh vực: vận tải, vệ sinh môi trường, quản lý, khai thác và kinh doanh chợ… tuy số lượng không nhiều nhưng cũng đã duy trì hoạt động khá hiệu quả, góp phần cung ứng nhu cầu vận tải cho người dân trong tỉnh, giữ gìn vệ sinh môi trường, phát huy tiềm năng của từng xã viên để giúp nhau cùng phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu.
Tuy nhiên, hiện nay, hoạt động của các hợp tác xã nhìn chung còn rất nhiều khó khăn do thiếu trụ sở làm việc, thiếu mặt bằng sản xuất kinh doanh, thiếu vốn, cán bộ các hợp tác xã phần lớn chưa được đào tạo cơ bản nên trình độ còn hạn chế. Đa số các hợp tác xã dịch vụ điện đã ngừng hoạt động, chỉ tồn tại hình thức, nhưng chưa làm thủ tục giải thể theo quy định.
Để hợp tác xã và kinh tế tập thể tiếp tục phát triển, góp phần cùng với kinh tế nhà nước ngày càng trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân; sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của các cấp uỷ đảng; sự hỗ trợ kịp thời, hiệu quả của chính quyền các cấp là hết sức cần thiết./.
Theo tinhuybacgiang.org.vn